Blogg

blog image

24 november 2023

Anti-korruptionskonferens

Den 11-12 december arrangerar InsightEvents en anti-korruptionskonferens i Stockholm. Lantero deltar med en programpunkt om visselblåsning och hur man sätter upp effektiva rapporteringskanaler och processer. Konferensen anlägger ett praktiskt perspektiv kring hur man som organisation ska tänka och agera. Talare från såväl akademi som myndighetsvärlden och den privata sektorn berättar om olika aspekter kring korruption. Allt från det allmänna rättsmedvetandet, i vilka sammanhang det uppstår risker, visselblåsning och aktuell problematik i samhället idag, till erfarenheter inom reglering, nya förutsättningar kopplat till AI och internationella perspektiv på frågan. Moderator för konferensen är den välkända anti-korruptionsprofilen Louise Brown och bland talarna bland annat Ulrik Åshuvud från Transparency International Sverige. Mer information om konferensen finns här.
blog image

22 november 2023

Black Week-erbjudande

Inför att visselblåsarlagens krav på visselblåsarsystem börjar att gälla för alla bolag med minst 50 anställda, kör Lantero en kampanj med ett unikt Black Week-erbjudande. – Erbjudandet är dels ett sätt att testa effektiviteten i enskilda kanaler där vi kör marknadsföringskampanjer, men också en push för att tidigarelägga beställningar från några av alla företag som är ute i sista stund, säger Joakim Wirén, digitalansvarig på Lantero. Erbjudandet gäller under hela veckan, så länge beställningen kommer in i tid via beställningsformuläret på webben.
blog image

15 november 2023

Lantero växer och söker en ny utvecklare

Lantero växer och söker därför en erfaren utvecklare med specialitet back-end för tillsvidareanställning på heltid. Vi är ett litet och lönsamt SaaS-bolag som vidareutvecklar vårt system för visselblåsning och som har en roadmap för ytterligare webbaserade tjänster som vi vill utveckla framöver. Vårt mål är att skapa lättanvända tjänster inom rapportering och regelefterlevnad som ger tydligt värde för organisationer. Du är en person som har minst fem års erfarenhet av TypeScript och Node.js med ett antal lyckade webbapplikationer i din bakgrund. Du är van att arbeta i små team där du får ta ett helhetsansvar. Vi ser helst att du har god erfarenhet av DevOps i en miljö som bygger på Github, Docker och virtuella Linux-servrar. Saker du behöver behärska: - Utveckling av säkra webapplikationer i TypeScript och Node.js - De vanligaste databaserna (PostgreSQL, MongoDB eller liknande) - Versionshantering i Github - Automatisering med Github Actions - Linux systemadministration på god nivå - Hantering av deployment och drift av Docker-containers Saker som det är bra om du kan: - Networking på Linux inklusive iptables. Vi sitter tillsammans och arbetar i centrala Stockholm. För att ansöka, skicka ett mail med ditt CV och personliga brev till jobs@lantero.se För frågor om tjänsten, kontakta Joakim Karlén på 070-2512186 Vi ser fram mot din ansökan!
blog image

14 november 2023

Byta till tvåstegsinlogging hos Lantero

Lanterosystemet har stöd för att logga in på ett flertal sätt, användarnamn och lösenord, BankID, SSO och tvåstegsinloggning. I det här inlägget vill vi slå ett slag för tvåstegsinloggningen eller BankID som vi gärna ser att handläggare använder. När man använder tvåstegsinloggning matar man först in sitt användarnamn och lösenord. Lantero skickar då en engångskod till användarens e-post och användaren matar in denna kod för att slutligen bli inloggad. Om e-posten inte fungerar just vid inloggningstillfället kan man beställa en engångkod via SMS. Fördelen med att använda denna form av inloggning är främst att den ger väldigt mycket bättre säkerhet än inloggning med bara användarnamn och lösenord. Om du som Lanterokund vill byta inloggningsmetod, hör av dig till oss på Lantero så hjälper vi till!
blog image

8 november 2023

Mutbrott vid bilbesiktning

Örebro tingsrätt har dömt en tekniker vid en bilbesiktning för mutbrott. (Länk) Mannen ska ha tagit emot mutor för att godkänna bilar. Ärendet följer ett mönster där mutbrott ofta uppstår i mötet mellan det privata och offentliga, där bilbesiktning kan betraktas som en delegerad myndighetsutövning. Lantero får återkommande frågor om vad som faller inom ramen för visselblåsarlagen och i ett dylikt fall är det absolut möjligt att tolka det som ett visselblåsarärende. Offentligt sanktionerad verksamhet som kontrollerar eller reglerar trafiksäkerhet får anses vara ett allmänintresse och mutbrott som riskerar att underminera trafiksäkerhet eller legitimiteten hos kontrollinstanser måste anses allvarligt. I det aktuella fallet är det hur som helst oklart om det uppmärksammats genom en visselblåsarrapportering.
blog image

3 augusti 2023

EU-initiativ mot skadlig utländsk inblandning

EU har observerat ökande aktivitet av skadlig påverkan från utländska intressen. Ett betänkande har nu antagits för att motverka påverkan som hotar europeiska institutioners integritet, för att skydda unionens öppenhet och andra grundläggande värden. Initiativet söker hantera problem kring intressekonflikter, påverkan av de demokratiska processerna och skapa bättre uppföljning och ansvarsutkrävande avseende överträdelser.  Mönstret känns igen att korruption uppstår där ekonomiska resurser och makt hanteras eller kontrolleras av politiskt tillsatta individer. Riskerna finns förstås i alla typer av organisationer, men uppföljning och kontroll tycks återkommande vara mer senfärdig inom offentlig verksamhet. Vidare är ett återkommande mönster att åtgärder tenderar att handla om just uppföljning och kontroll snarare än att ta den mer mödosamma vägen att bygga bort de incitamentsstrukturer som inbjuder till problemen.    Mer om initiativet kan läsas här
blog image

1 juni 2023

3 miljarder kronor till visselblåsare

I maj betalade amerikanska SEC ut motsvarande tre miljarder kronor till den tipsare som uppmärksammat myndigheten på mutor inom Ericsson. Utbetalningen är kopplad till den regel som säger att en tipsare kan få 10-30 procent av de böter som utdöms till ett företag, i detta fall Ericssons böter på 1,06 miljarder dollar, kopplat till en korruptionshärva.  Artikel på temat här
blog image

1 juni 2023

Webinarie: Att sätta upp en visselblåsarfunktion - vad bör du tänka på?

Lantero håller under hösten flera webinarier om att sätta upp och arbeta med en visselblåsarfunktion. Seminariet riktar sig främst till företag och organisationer mellan 50 och 250 anställda, som kommer att omfattas av nya visselblåsarkrav från slutet av 2023.  Seminariet leds av Andreas Wahlström. Vi diskuterar konkreta frågeställningar och tar avstamp såväl i lagstiftning/praxis som i praktiska erfarenheter från mer än åtta år i branschen.  Klicka här för att se datum, tider och för att anmälan.  Välkommen!
blog image

25 maj 2023

Ett fackligt perspektiv på visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen etablerar former för intern hantering av missförhållanden genom processer för rapportering och handläggning av ärenden. Beroende på hur man ser det kan det vara en utveckling mot att kringgå facket, med dess traditionella roll. Eller ett steg mot att göra gemensam sak med facket och mobilisera fler interna resurser för att stävja arbetsrelaterade problem.  I tidningen Transportarbetaren intervjuas juristen Jessica Berlin om sin syn på lagen, hur den fungerar och vad den kan komma att få för betydelse. 
blog image

27 april 2023

Medial bevakning av visselblåsarkanaler

Kraven på visselblåsarlösningar i offentliga verksamheter har funnits sedan sommaren 2022 och media har börjat följa upp hur användningen av de nya kanalerna ser ut. När tidningar begär ut inkomna ärenden enligt offentlighetsprincipen så kommer myndigheter, kommuner, regioner och liknande att behöva förhålla sig till det sekretesskydd man måste upprätthålla gentemot såväl visselblåsare som utpekade personer. Beroende på hur verksamheten tolkar sekretesskravet kan man vara olika restriktiv med informationen. Tidvis får media en viss inblick i typen av ärenden som kommer in och behandlas i visselblåsarkanalerna.   Ett exempel är en artikel i Läkartidningen, där man gör en genomgång av de ärenden som kommit in till regionerna sedan lagen trädde ikraft. Liksom i andra typer av verksamheter är det vanligt med ärenden som inte bör klassas som visselblåsarärenden, men som i många fall ändå kan vara värdefulla att fånga upp. Vanliga gränsdragningsproblem är när arbetsmiljöfrågor blir så allvarliga eller systematiska att man utifrån att det rör offentlig verksamhet kan argumentera för att ärendet är av allmänintresse. 

1