Om Lantero

Lantero AB är ett svenskt företag som sedan 2014 arbetar med visselblåsarsystem. Våra system kombinerar enkelhet i hanteringen med sofistikerade lösningar för ärendehandläggning. Lösningar som kan anpassas efter kundens behov.

Bild på Petter Tiger

Petter Tiger är en av Lanteros delägare och även VD för bolaget.

Från vårt huvudkontor i Stockholm stöttar vi våra kunder under installationen och kan löpande ge råd och stöd vid behov. I de absolut flesta fall är det mycket enkelt att komma igång med visselblåsartjänsen, men ibland finns önskemål på mer komplicerade installationsprojekt eller on-prem lösningar. För dessa situationer har vi erfaren personal att tillsätta för att leda hela processen från start till mål.

Bild på Joakim Karlén

Joakim Karlén har lång erfarenhet från IT-branschen och tar sig an de mest komplicerade projekten.

Om ni önskar kan Lantero ta hand om den initiala bedömningen av alla inkomna ärenden. Det innebär att vi kan göra en rekommendation om ett ärende ska utredas enligt visselblåsarprocessen eller inte. Vi kan då även vara behjälpliga i bedömningen kring jäv när utredare utses.

Bild på Andreas Wahlström

Handläggning av inkomna ärenden är alltid vår högsta prioritet och de brukar normalt hanteras inom 24 timmar.
Andreas Wahlström, Lantero

Om extern, oberoende utredning önskas erbjuder Lantero detta via etablerade samarbeten med externa advokater som Lantero har avtal med. Skulle en advokat ha en intressekonflikt i en utredning kommer vi ersätta med en alternativ advokat.

Bild på Anna Stenson

Anna Stenson från Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en av många advokater i Lanteros nätverk med lång erfarenhet av att utreda visselblåsarärenden.

Lantero ägs helt av tre svenska delägare. Mjukvaran är utvecklad av och ägs helt av Lantero. Datalagring sker hos GleSYS på våra egna virtuella servrar i Falkenberg och Stockholm. GleSYS, en väl etablerad svensk aktör som är certifierad enligt ISO 27001, står även för driften av dessa servrar. Driften sker miljövänligt med 100% förnybar energi.

Bild på Joakim Wirén

Joakim Wirén är en av våra utvecklare som säkerställer att systemen ständigt utvecklas för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.

Lantero har kunder med verksamhet i många länder, även utanför EU. Visselblåsning kan göras på många olika språk och vid behov sker utredningar av lokala advokater. I flera länder har Lantero representation på plats som kan hjälpa dig om behov uppstår.

Bild på Eric Pradeilles

I södra Frankrike sitter Lantero France som hjälper franska företag men även svenska företag med verksamhet där.
Eric Pradeilles är en av grundarna av den franska verksamheten.

Intyg som branschvinnare