• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Hantera missförhållanden – stärk organisationskulturen

Ett visselblåsarsystem med ett seriöst upplägg signalerar en vilja att ta tag i problem och kan långsiktigt bidra till tillit och högt i tak inom organisationen.

Lantero erbjuder ett unikt upplägg där enkelhet kombineras med tillgång till utredningshjälp av oberoende advokater. På så sätt skapas förutsättningar för en organisation där man lever som man lär. Där alla anställda känner ansvar för att uppmärksamma problem och åtgärda missförhållanden.

Anonymitet

Det är oftast önskvärt att kunna ha en öppen dialog om problem i organisationer, men i realiteten vill anställda i många fall vara anonyma när de påtalar problem. Med en kanal som ligger utanför …

Skydd för interna handläggare

När anställda ska utreda kollegor och chefer uppstår risker kopplat till relationer och beroendeställningar. Lanteros stödsystem skapar ramar för hanteringen och gör det lättare att agera korrekt…

Rätt utredningskompetens

Ett bra visselblåsarsystem kräver bra utredare som kan bedöma de ärenden som kommer in. Att ha rätt kompetens med ständig tillgänglighet internt är både en utmaning och en kostnad. Lanteros uppläg…

Introduktionsfilm

Kort film om Lantero visselblåsarsystem och dess syfte.