Samarbeten

Partners utredning och specialiststöd

I Lanteros tjänster finns ofta behov av olika typer av specialiststöd. Främst har det handlat om advokater som utreder visselblåsarärenden, men det kan också gälla specialister inom andra områden, exempelvis IT-säkerhet eller regelefterlevnad.

Lantero väljer att jobba med många olika partners för att kunna erbjuda en stor bredd, men också för att kunna ställa krav på specialisterna för våra kunders räkning. Vi vill undvika jäv och intressekonflikter genom att inte vara beroende av enskilda advokater eller konsulter. Vi vill också bibehålla en tydlig roll där vi ser till att konsulten vet vad de ska leverera och kunden vet vad de kan förvänta sig. Omfattning och kostnader ska vara tydliga.

Här är ett urval av byråerna i vårt nätverk:

FylgiaFlood Herslow HolmeDahlgren & PartnersMarLawdNovoMAQSWeslau SöderqvistHH PartnersReimsDKCORaeder Bing

Ramavtal

Det är möjligt att köpa Lanteros tjänster via Kammarkollegiets eller Addas ramavtal. Det innebär att definierade villkor och upplägg gäller vid avrop och att avtalsparten blir den aktuella ramavtalsägaren. Lantero samarbetar med flera leverantörer och det går för närvarande att avropa genom följande aktörer:

AteaRedpill LinproInsight

Medlemsavtal och andra samarbeten

Lantero har också andra typer av samarbeten. Vi samarbetar kompetensmässigt med vissa typer av aktörer för att kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud. Vi samverkar med vissa medlemsorganisationer och branschföreningar i kommersiella upplägg för rabatter eller särskilt anpassade upplägg. Exempel på företag och organisationer som vi jobbar med är:

BenifyBIFAInstitutet mot MutorPocketLawSvenska KyrkanVindexWeCall

Lanteros verksamhet utvecklas ständigt och vi välkomnar initiativ som kan hjälpa våra kunder eller oss som företag. Vi tar löpande fram nya erbjudanden inom såväl produkter som tjänster. Kontakta oss om ni har idéer som vi har anledning att diskutera!