Samarbeten

Utredningspartners

Lantero tillhandahåller en teknisk plattform för visselblåsning och är en oberoende rådgivare i frågor om ärendehantering och processer. För ärendeutredningar samverkar vi med ett nätverk av advokatbyråer och andra utredare. Det ger oss tillgång till stor bredd i kompetens och flexibilitet när det gäller hantering av eventuella intressekonflikter eller jäv. Lantero hjälper till att kravställa mot utredare, så att förväntansbilden mellan parterna blir tydlig och kostnaderna kontrollerade och förutsägbara. Här är ett urval av byråerna i vårt nätverk.

FylgiaFlood Herslow HolmeDahlgren & PartnersMarLawdNovoMAQSWeslau SöderqvistHH PartnersReimsDKCORaeder Bing

Ramavtal

Det är möjligt att köpa Lanteros tjänster via Kammarkollegiets eller Addas ramavtal. Det innebär att definierade villkor och upplägg gäller vid avrop och att avtalsparten blir den aktuella ramavtalsägaren. Lantero samarbetar med flera leverantörer och det går för närvarande att avropa genom följande aktörer:

AteaRedpill LinproInsight

Medlemsavtal och andra samarbeten

Lantero har också andra typer av samarbeten. Vi samarbetar kompetensmässigt med vissa typer av aktörer för att kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud. Vi samverkar med vissa medlemsorganisationer och branschföreningar i kommersiella upplägg för rabatter eller särskilt anpassade upplägg. Exempel på företag och organisationer som vi jobbar med är:

BenifyBIFAInstitutet mot MutorPocketLawSvenska KyrkanVindexWeCall

Lanteros verksamhet utvecklas ständigt och vi välkomnar initiativ som kan hjälpa våra kunder eller oss som företag. Vi tar löpande fram nya erbjudanden inom såväl produkter som tjänster. Kontakta oss om ni har idéer som vi har anledning att diskutera!