Anonymitet

Anonym rapportering är grunden i skyddet av visselblåsaren och en självklar del av ett seriöst visselblåsarsystem. 

En extern lösning skapar trovärdighet i skyddet för individen, både uppgiftslämnaren och den som pekas ut. Att anonymiteten tas på allvar även vad gäller datalagring och hanteringsrutiner är också en bra grund för att anställda ska se det som meningsfullt att använda kanalen. 

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.