• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Att fånga upp och hantera missförhållanden

Ett visselblåsarsystem är en anonym kanal för anställda att uppmärksamma missförhållanden. Det innefattar också stödsystem för att åstadkomma effektiv och konsekvent handläggning av ärenden.

Att erbjuda en anonym rapporteringskanal ersätter inte ett öppet samtalsklimat, utan är ämnat som ett komplement för de tillfällen då en anställd av någon anledning inte kan eller inte är bekväm med att öppet påtala ett problem.

Visselblåsare/visselblåsarsystem

En visselblåsare (whistleblower) är en person som uppmärksammar missförhållanden i en verksamhet. Från början syftade det på någon som gick utanför organisationen – vanligtvis till media – men idag har…

Vad ska man tänka på?

Det är viktigt att gå igenom vad som utmärker den egna verksamheten och vad som krävs för att få ett ändamålsenligt system på plats. Olika frågeställningar är olika aktuella i olika verksamheter. …

Att välja system

Det är viktigt att gå igenom de egna förutsättningarna, prioriteringarna och eventuella befintliga rutiner man kan bygga vidare på. När man väljer visselblåsarsystem måste varje diskussion starta …

Demo

I vår demo nedan visar vi hur Lanteros visselblåsarsystem fungerar och hur det ser ut att arbeta i det.