Att visselblåsa – Vanliga frågor

Andreas Wahlström

Senast uppdaterad: 2023-12-19

Läs det här innan du gör en visselblåsning. När ska du anmäla? Vilket skydd har du? Vad kan du förvänta dig? Det finns en hel del som är bra att känna till.

Klicka för att spela video

När ska man visselblåsa?

Om du har kännedom om ett misstänkt missförhållande som är relaterat till ditt arbete och som är så allvarligt att det finns ett allmänintresse av att det utreds, då kan du använda visselblåsarkanalen. Ofta är det bättre att prata direkt med närmaste chef eller liknande för att kunna diskutera det misstänkta missförhållandet. Men om du av någon anledning inte kan eller inte känner dig bekväm med att göra det, så kan du gå via visselblåsarkanalen. Du ska inte visselblåsa om saker som redan är allmänt kända, till exempel saker du har läst om i media om det inte är så att du har specifik information i ärendet som du har tillgång till i och med ditt arbete, som kan bidra till en eventuell utredning.

Vad menas med att ett visselblåsarärende ska vara av allmänintresse?

Om ett ärende endast gäller relationen mellan dig och din arbetsgivare, då faller det inte under visselblåsarlagen. För att visselblåsarlagen ska vara tillämplig måste det misstänkta missförhållandet beröra många, en krets som kan beskrivas som allmänheten. Det finns andra faktorer som kan påverka detta, om det t.ex. gäller förskingring av skattemedel eller annan ekonomisk brottslighet som mutor eller korruption. Om du är osäker om ditt ärende faller under visselblåsarlagen, är det bättre att göra en anmälan för säkerhets skull.

Vad händer om min anmälan inte är en visselblåsning?

Det är ingen fara. Om du gör en anmälan i visselblåsarsystemet som vid en bedömning inte kvalificerar som ett visselblåsarärende, då kommer du helt enkelt att få information om detta. I Lanteros visselblåsartjänst så sker denna information via visselblåsarsystemet.

När får jag återkoppling gällande min visselblåsaranmälan?

Först ska du få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Ofta sker det direkt vid anmälan. Sedan kan du förvänta dig en återkoppling inom tre månader men ofta sker det tidigare. Återkopplingen bör innehålla information om arbetsgivaren har för avsikt att agera på din anmälan eller om ärendet kommer avskrivas från visselblåsarprocessen. Det finns begränsningar vad arbetsgivare kan berätta på grund av sekretess- och integritetsskäl.

Vilket skydd har jag som visselblåsare?

Arbetsgivaren ska säkerställa att du, eller de som har hjälpt dig med anmälan, inte blir utsatt för någon form av repressalie (bestraffning eller annan negativ konsekvens) som en konsekvens av din anmälan. Du har även rätt att använda information som du i normala fall inte har tillgång till, om detta är nödvändigt för att göra anmälan. Men du har inte rätt att begå något brott för att få tillgång till informationen.

Vem kan göra en visselblåsning?

Vem som helst, men du ska ha fått informationen om det misstänkta missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang. Dvs du kan visselblåsa till din arbetsgivare om sådant som du fått kännedom om inom ramen för din anställning och som gäller din arbetsgivare. Du kan även anmäla efter att din anställning är avslutad. Reglerna gäller inte bara fast anställda utan alla som har en anställningslikande relation. Det kan till exempel vara visstidsanställda, praktikanter, volontärer och till och med konsulter om de har en anställningsliknande relation till arbetsgivaren.

Kan jag vara anonym som visselblåsare?

Visselblåsarlagen ställer inte krav på att man ska kunna vara anonym. Många arbetsgivare erbjuder dock den möjligheten. Din anmälan omfattas av sekretess så det är endast vissa utvalda handläggare som kommer att få tillgång till den och de är skyldiga att hantera din information med stor integritet. Tänk dock på att det ofta är lättare att driva en utredning effektivt om handläggaren vet vem visselblåsaren är så att det blir möjligt att ha en dialog. Så om du känner att det är möjligt, lämna dina kontaktuppgifter i anmälan. I Lanteros Visselblåsartjänst är det möjligt att vara anonym.

Vem får se min visselblåsaranmälan?

Din anmälan omfattas av sekretess. Det är endast ett fåtal utvalda personer som kommer att ha tillgång till din anmälan. Det kan vara utvalda handläggare och eventuella personer som måste kopplas in för att kunna bedöma din anmälan. De personer som får tillgång till anmälan är skyldiga att hantera uppgifterna försiktigt för att säkerställa sekretess. Arbetsgivaren är också skyldig att säkerställa att repressalieförbudet efterlevs (förbud mot straff och andra negativa konsekvenser som en direkt konsekvens av en anmälan).

Exempel på en visselblåsning

Ett visselblåsarärende kan handla om väldigt olika saker. Gemensamt är att det ska vara arbetsrelaterat, det ska ha ett allmänintresse av att utredas och det bör gälla misstanke om ett alvarligt missförhållande. Några fiktiva exempel på vad det skulle kunna gälla:

  • Miljöbrott: Ett byggbolag som har återkommande brister i hur de hanterar avfall från sina byggprojekt så att det finns misstanke om miljöbrott.
  • Korruption: En upphandlare som misstänks ta mutor i samband med upphandlingar.
  • Jäv: En senior chef på en kommunal förvaltning har vid upprepade tillfällen anställt personer som hen är personlig släkting med på ett sätt som indikerar vänskapsjäv och avvikelse från anställningspolicys. Extra allvarligt då det finansieras med skattemedel.
  • Stöld: Ett antal medarbetare som återkommande stjäl material från arbetsplatsen till betydande summor, närmaste chef är medveten om det men inget görs.

Mer information

Visselblåsning är reglerad i lag och det är arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet. För att läsa mer om detta kan du besöka arbetsmiljöverkets hemsida:

https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/