Våra lösningar

Anonym rapportering

Det är oftast önskvärt att kunna ha en öppen dialog om problem i organisationer, men i realiteten vill anställda i många fall vara anonyma när de påtalar problem. 

Med en kanal som ligger utanför organisationens egna system, med möjligheten att korrespondera anonymt med utredaren, ökar ofta benägenheten att använda kanalen. Det möjliggör för organisationer att ta tag i problem så tidigt som möjligt.

Lanteros system ger ett starkt skydd för visselblåsaren, men betonar även skyddet för den som pekas ut kopplat till missförhållanden. Genom kryptering, lagring på svenska servrar, informationsdelning utanför mejlsystem, inloggning med BankID-autentisering, etc. skyddas informationen så att känsliga uppgifter inte hamnar i fel händer.

Processtöd

För att ärenden ska hanteras konsekvent och professionellt styrs handläggningsprocessen av ett ärendehanteringsverktyg. 

Handläggaren loggar in i systemet för att arbeta med ett ärende och systemet ser till att rätt frågor besvaras, inom rätt tid, med nödvändigt handläggningsstöd, påminnelser och instruktioner. 

Systemet gör att handläggare kan dela information med varandra utan att skicka känslig information per mejl. Systemet möjliggör också anonym korrespondens med uppgiftslämnaren.

Oberoende handläggning

Oavsett hur utredningar av missförhållanden görs inom en organisation, av vem och enligt vilka rutiner, är det viktigt att ha tydliga principer och identifiera risker.

Lantero hjälper kunderna att bedöma i vilken mån extern hjälp behövs, för hela hanteringen eller som stöd vid förhöjd jävsrisk.

Att låta utomstående utredare bedöma ärenden är ett bra sätt att undvika intressekonflikter. Lantero kan erbjuda hög servicenivå genom ett nätverk av utredare. Mestadels jobbar Lantero med advokater för att få utredare med specialistkompetens som arbetar i enlighet med Advokatsamfundets riktlinjer. Men beroende på organisationen kan ibland andra utredare vara lämpligare.

Lanteros upplägg innebär att kunden inte behöver ta kostnaden för att hålla kvalificerad utredningskompetens tillgänglig, då de externa utredarna inte kostar något förrän de sätts i arbete.

Oavsett om utredningarna sker internt eller externt så ger Lanteros system en struktur för arbetet. Uppgiftslämnaren lämnar informationen i ett formulär som gör underlaget tydligt och utredningsbart. Handläggningsverktyget driver processen framåt, definierar vilka frågor som ska besvaras, bygger in peer review i processen, m.m.

Exempel på utredare i Lanteros nätverk:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

E-learning och informationsmaterial

Ett visselblåsarsystem som ingen känner till existerar inte. 

Det är viktigt att informera om att visselblåsarkanalen finns och vad den har för syfte. På så sätt kan den bidra till en sund organisationskultur.

Det är naturligt att använda befintliga kommunikationskanaler och Lantero hjälper till att ta fram relevant informationsmaterial.  

Kunder som vill kunna följa upp att de anställda har tagit del av informationen erbjuds att använda Lanteros standardiserade e-learningkurs. Medarbetarna genomför kursen på några minuter och det är möjligt att följa upp hur stor del av personalen som har tagit del av materialet. 

Allmänna villkor

Om inte annat överenskommits i individuella kundavtal så tillämpas Lanteros allmänna villkor i kundrelationerna. 

Tillgänglighet.

Genom att fortsätta att surfa eller genom att klicka på ok, samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra din webbplatsupplevelse och för analytiska ändamål. för att lära dig mer om hur vi använder cookies, Vänligen se vår cookie policy.