Grundare

Petter Tiger

Civ. ek. och vd Lantero

Petter är entreprenör och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, examensår 2002. Han har jobbat med strategiskt kommunikations- och organisationskulturarbete inom många olika typer av bolag.

Petter Tiger

Karl-Oskar Brännström

Jur. Kand. och verksamhetsutvecklare

Karl-Oskar är IT-entreprenör och utbildad jurist från Handelshögskolan i Göteborg med examensår 2003. Han har en lång erfarenhet av digitalisering av affärsprocesser med följsamhet mot lagstiftning, standarder och interna policies.

Karl-Oskar Brännström
by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.