Tillbaka till bloggen
blog image

Anti-korruptionskonferens

Publicerad: 24 november 2023

Den 11-12 december arrangerar InsightEvents en anti-korruptionskonferens i Stockholm. Lantero deltar med en programpunkt om visselblåsning och hur man sätter upp effektiva rapporteringskanaler och processer.

Konferensen anlägger ett praktiskt perspektiv kring hur man som organisation ska tänka och agera. Talare från såväl akademi som myndighetsvärlden och den privata sektorn berättar om olika aspekter kring korruption. Ämnen som behandlas inkluderar det allmänna rättsmedvetandet och i vilka sammanhang det uppstår risker. Vidare visselblåsning och aktuell problematik i samhället idag, samt erfarenheter inom reglering, nya förutsättningar kopplat till AI och internationella perspektiv på frågan.

Moderator för konferensen är den välkända anti-korruptionsprofilen Louise Brown och bland talarna bland annat Ulrik Åshuvud från Transparency International Sverige.

Insight Events skriver själva om [eventet] (https://insightevents.se/events/mutor-korruption-otillaten-paverkan/) så här:

”Vad är mutor och korruption enligt svenska folket och var går gråzonen för vad som är brottsligt och bara vänskaplig hjälp?

Mutor och korruption är kostsamt – både avseende ekonomiska skador och förtroendeskador. Det minskar organisationens effektivitet och det proaktiva arbetet för att upptäcka och identifiera riskområden är angeläget. Grundläggande i alla organisationer är en sund affärsetik och moral som sedan ska omsättas i riktlinjer och rutiner för att man ska kunna agera i tid och med rätt åtgärder – om det värsta sker. Det är naturligtvis bättre att ha rutiner och skapa förutsättningar för att förhindra skandaler. Det är dock ett arbete som hela tiden måste finnas på agendan.

Under de två dagarna kommer företag och organisationer samt forskare och experter berätta om sitt arbete och kunskap kring anti-korruption."