• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Visselblåsare/visselblåsarsystem

En visselblåsare (whistleblower) är en person som uppmärksammar missförhållanden i en verksamhet. Från början syftade det på någon som gick utanför organisationen – vanligtvis till media – men idag har betydelsen breddats.

Ett visselblåsarsystem är ett samlingsnamn på en rapporteringskanal och etablerade rutiner för professionell och konsekvent handläggning av ärenden.

” Hans spelberoende utgjorde en säkerhetsrisk, eftersom han ansvarade för känsliga beslut ”

Svensk kommun