• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Om Lanteros lösning

√ Webbaserad, krypterad lösning byggd på Flexites välbeprövade system
√ Användarvänlig för både uppgiftslämnare och handläggare
√ Tydliga instruktioner och rapporteringsformulär
√ Språkstöd så att tjänsten enkelt kan översättas – både rapportering och handläggning
√ Flexibel, med möjlighet att snabbt växla mellan en enkel rapporteringstjänst och exempelvis externt handläggningsstöd
√ Stöd vid implementeringen, med mallar, instruktioner, policyer och annan kommunikation
√ Kostnadseffektiv lösning
√ Snabb och smidig implementering
√ Enkelt att sammanställa statistik
√ Tydliga rutiner för radering av information ur databasen

Så fungerar det

Rapporteringsfunktion – I sitt enklaste utförande är lösningen en rapporteringskanal som garanterar anonymitet och styr uppgiftslämnaren med ett tydligt formulär för att få så fullständig information som möjligt.

Handläggningsstöd – Handläggningsprocessen styrs upp med definierade frågor, tydlig rollfördelning, tidsramar, möjlighet att återkoppla till uppgiftslämnaren med bibehållen anonymitet och kontrollinstanser som skydd vid jäv eller intressekonflikter.

Extern handläggning – Det är möjligt att etablera en rutin för oberoende utredningshjälp, där Lantero utser och jävsprövar en extern utredare. Detta sker till en förbestämd schablonkostnad och löser helt jävsproblematiken i den inledande utredningen. Det ger dessutom fördelar som juridisk specialistkompetens och avlastning av den egna organisationen

Exempel

√ En anställd på ett bussbolag ser en medarbetare sätta sig bakom ratten berusad.
√ På intranätet hittar hon information om hur ärenden kan rapporteras och hur de hanteras.
√ Uppgifter lämnas i ett webbaserat rapporteringsformulär från en dator utanför företagets egna nätverk.
√ Speciellt utsedda handläggare får ett mejl om att ett nytt ärende har tagits emot.
√ Handläggning genomförs med stöd av systemet, som definierar frågor, tydliggör roller, sätter tidsgränser, hjälper till att identifiera intressekonflikter och ger en likformig rekommendation till en intern slutmottagare.
√ När ärendet är handlagt och mottaget av slutmottagaren får uppgiftslämnaren en kvittens på detta, samt kortfattad information om hur ärendet hanteras.
√ Informationen raderas ur databasen, som dock sparar metadata för statistik och uppföljning.

Kontakta oss