• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Om Lantero

Lantero grundades 2014 med utgångspunkten att utveckla branschen för visselblåsarsystem.

Utöver en rapporteringskanal ska Lanteros lösning erbjuda verktyg för att professionalisera handläggningen. Vid intern handläggning finns ändamålsenliga stödsystem. Vid behov kan ärenden handläggas av externa och oberoende handläggare genom Lanteros nätverk av advokatbyråer, revisionsbyråer och säkerhetsexperter. Vi vill skapa förutsättningar för högre kvalitet i utredningsarbetet och bättre hantering av jäv och intressekonflikter.

Lantero finns med som partner vid implementeringen så att ni får nödvändiga rutiner och policys på plats, och så att ni kan etablera och genomför en effektiv plan för information ut till organisationen.

Vi tar gärna aktiv del i debatten för att sprida kunskap om området och utveckla branschen för effektiva och ändamålsenliga visselblåsarlösningar.

Lantero jobbar tillsammans med Flexite för att kunna erbjuda ett välbeprövat system med avseende på såväl funktionalitet som informationssäkerhet.

Bland våra utredningspartners märks Advokatfirman Fylgia och MAQS advokatbyrå.

Hör gärna av er till oss med frågor eller synpunkter.

Kontakta oss