Bakgrund

Lantero har sedan 2014 tillhandahållit visselblåsarsystem som kombinerar enkelhet i hanteringen med sofistikerade lösningar för ärendehandläggning.

Den övergripande idén bakom Lantero är att knyta samman kompetenser och tillgänglighet för att samtidigt uppnå flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Genom IT-lösningar knyts behov till tillgängliga experter med fokus på användarvänlighet.

Genom att vara spindeln i nätet kan Lantero alltid erbjuda oberoende utredare, välja de bästa och mest ändamålsenliga IT-lösningarna och arbeta med lagrings- och säkerhetsrutiner som tar hänsyn till GDPR, ISO27000, Cloud Act och andra frivilliga eller regulatoriska omständigheter.

Lantero arbetar med Norden som bas, men har också närvaro i andra delar av världen genom kunder och partnersamarbeten.

För maximal säkerhet och användarvänlighet bygger Lanteros lösning på FlexiteBPMS, en lösning med över 400 000 licensierade användare i Sverige.

Lantero arbetar med dedikerade servrar hos driftpartnern GleSYS, som arbetar med ett högt säkerhetsmedvetande, svenska datacenter och en tydlig miljöprofil.

Lanteros policy för Vulnerability Disclosure.

logo
logo
by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.