• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Att fånga upp och hantera missförhållanden

Ett visselblåsarsystem är en anonym kanal för anställda att uppmärksamma missförhållanden. Det innefattar också stödsystem för att åstadkomma effektiv och konsekvent handläggning av ärenden.

Att erbjuda en anonym rapporteringskanal ersätter inte ett öppet samtalsklimat, utan är ämnat som ett komplement för de tillfällen då en anställd av någon anledning inte kan eller inte är bekväm med att öppet påtala ett problem.