• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg


Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-30-kl.-10.13.08.png

Visselblåsarsystem hos Ljung & Sjöberg

2018-11-30

Lantero välkomnar Ljung & Sjöberg som nya kunder.

Genom sitt arbete med stress, spel- och substansberoende har Ljung & Sjöberg en klar medvetenhet om hur proaktivt arbete mot missförhållanden kan bidra till en sund organisationskultur. Den nya visselblåsarkanalen kommer att underlätta anonym rapportering av missförhållanden och etablera rutiner för hanteringen av ärenden.

https://www.ljungsjoberg.se/


Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-30-kl.-10.00.09.png

Fotbollen och dess skandaler

2018-11-30

Fotbollsvärlden fortsätter att drabbas av skandaler och sorgligt nog är det rättsvårdande myndigheter som tycks hålla i taktpinnen.

Uppenbarligen är idrottsvärlden en arena där lockelsen och förutsättningarna för korruption är stora. Efter de uppmärksammade skandaler vi sett inom de stora internationella förbunden borde det finnas en drivkraft från nationella verksamheter att stävja motsvarande tendenser. Ändå är det åklagare och polisväsende som upptäcker och beivrar problemen.

Riskerna för idrotten är förstås att publiken får en känsla av att matchresultat inte speglar förmåga utan lika gärna kan bero på ett cyniskt utnyttjande av systemet. Om problemen åtminstone upptäcks och hanteras inom ramen för själva verksamheten lär möjligheterna att skydda idrottens anseende också vara mångfalt bättre.

https://www.eurosport.se/fotboll/skandalen-som-skakar-belgisk-fotboll-har-ar-bakgrunden_sto7029491/story.shtml


Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-26-kl.-15.17.49.png

Visselblåsarsystem hos Sigtuna kommun

2018-11-26

Lantero välkomnar Sigtuna kommun som ny kund. Sigtuna kommun lanserar sin visselblåsarkanal för kommunanställda under december månad.