• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-15-kl.-16.36.06.png

Centrum för rättvisa tar sig an KS visselblåsare

2018-11-15

Centrum för rättvisa engagerar sig i de visselblåsare som avslöjade Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet. Forskarna fälldes själva för bland annat "oredlighet i forskning", kopplat till arbete de i ett tidigare skede gjort tillsammans med Macchiarini.

Flera aspekter gör ärendet angeläget att titta närmare på. Bland annat i vilken mån visselblåsarna fått komma till tals i processen och om konsekvenserna står i proportion till de bakomliggande omständigheterna.

Sverige har en lång tradition av meddelarfrihet och meddelarskydd som gör det särskilt angeläget att noggrant följa upp detta ärende. I värsta fall skulle det här ärendet kunna svärta ner Sveriges anseende vad gäller korruption, om hanteringen av visselblåsare framstår som alltför hård eller rättsosäker.

Ett tidigare blogginlägg pekade på de stora skadestånd som amerikanska myndigheters delat ut, bland annat som en signal om visselblåsares stora värde och betydlese. Så här långt tycks det som att svenska myndigheter inte är främmande för att skicka motsatta signaler.

Stort tack till Centrum för rättvisa, som väljer att driva denna typ av principiellt viktiga frågor.

http://www.barometern.se/article/till-forsvar-for-visselblasarna/


Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-08-kl.-18.12.28.png

Stora visselblåsarbonusar från amerikanska myndigheter

2018-11-08

Amerikanska SEC har sedan en tid arbetat med väl tilltagna ersättningar till visselblåsare.

Erfarenheterna har uppenbart varit positiva och man har nyligen givit visselblåsare ersättningar på 39 respektive 15 miljoner dollar.

Riktmärket är att man som visselblåsare kan få mellan 10 och 30 procent av det myndigheterna kan utkräva från den berörda verksamheten. De stora summorna är uttalat ett sätt att fästa uppmärksamhet på det väldiga värde dessa frivilliga visselblåsare med insyn har för att kunna fälla företag för brottslig verksamhet.

https://kyc360.com/news/us-regulator-awards-54-million-to-two-whistleblowers/


Bild: 2018-10/ska-rmavbild-2018-10-16-kl.-08.39.20.png

Aningslös inställning hos kommuner

2018-10-16

"Visselblåsarsystem" är ett begrepp som ofta missbrukas och används för alla typer av rapporteringskanaler.

Sveriges radio uppmärksammar ett fall från Jönköping där en visselblåsare uppmärksammat missförhållanden utan att vara medveten om att hans namn genom anmälan blir offentligt.

Jönköpings kommun har valt en lösning där uppgiftslämnare skickar in sina anmälningar via mejl, men framtoningen på webbplatsen är att man har ett regelrätt visselblåsarsystem.

Generellt ska dock sägas att kunskapen om visselblåsarsystem, anonymitet, skydd för uppgiftslämnare, utpekade och utredare generellt ökar. Exempelvis har visselblåsarsystem lyfts in som komponent i Kammarkollegiets ramavtal, så att kommuner som vill ha riktiga lösningar numera kan avropa detta.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7066446


Bild: 2018-10/ska-rmavbild-2018-10-05-kl.-11.10.55.png

Rutiner och kultur på Danske Bank

2018-10-05

Den penningtvättshärva på Danske Bank som de senaste veckorna dissekerats i media har visat sig ha smått ofattbara proportioner. Genom den baltiska verksamheten har enorma belopp slussats ur Ryssland.

Det som började med kritik vid internrevision 2014 har de senaste månaderna tagit fart i medierna och lett till ett kraftigt ras i aktien, vd-avgång och betydande hotande böter.

I vanlig ordning finns det många internt som är inblandade eller känner till missförhållanden av den här typen. Vidare finns det med många mått mätt bra rutiner på plats inom banken.

Liksom i de flesta stora skandaler faller det tillbaka på vilken vilja som finns att ta tag i problem. En vilja som bäst mäts i kulturen. I organisationskulturer där alla vet att ett visst beteende inte accepteras brukar man sällan hitta storskaliga exempel på sådant beteende.

Rutiner och kultur måste hänga ihop!

https://www.svd.se/danske-bank-skakas-av-skandal

https://www.di.se/nyheter/detta-har-hant-penningtvattskandalen-pa-danske-bank/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/penningtvatten-tycks-svamma-over-alla-braddar