• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

BloggBild: 2017-06/ska-rmavbild-2017-06-21-kl.-11.56.29.png

Landstingsanställd begärde mutor

2017-06-21

En tidigare anställd vid Landstinget i Uppsala län begärde mutor från byggentreprenörer i samband med att han ansvarade för byggprojekt. När han nu döms har åklagaren kunnat luta sig mot bevisning där mannen ställt uttryckliga krav per mejl.

Det kan tyckas uppmuntrande att mannen agerat så klumpigt och lämnat så tydliga spår efter sig. Samtidigt skrämmer det att man som tjänsteman kan betrakta det som så trivialt att han inte bemödar sig mer om att dölja sitt beteende. Uppenbarligen saknas det något väsentligt i kulturen inom landstinget, samtidigt som det är troligt att det för varje upptäckt fall finns många som aldrig upptäcks. I Uppsala och i andra landsting.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6714282


Bild: 2017-05/ska-rmavbild-2017-05-23-kl.-13.17.53.png

Se upp med bisysslor

2017-05-23

Bisysslor är en riskfaktor och en grogrund för korruption när det gäller tjänstemän inom det offentliga. I ett uppmärksammat fall inom Lidingö stad har uppenbara överträdelser uppdagats och förvaltningen kommer framöver att vara tydligare med att bisysslor och potentiella intressekonflikter redovisas.

I detta fall var det ett anonymt tips som ledde till att ärendet uppdagades. Som vi återkommande ser är anonymitet ofta en förutsättning för att anställda ska våga peka på missförhållanden. Och i vissa fall behövs inte ens något speciellt visselblåsarsystem, utan ett vanligt brev fungerar utmärkt.

https://inkopsradet.se/juridik/korruption/bisysslor-blaser-upp-risken-for-jav/