• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-01/ska-rmavbild-2019-01-30-kl.-09.41.16.png

Långsiktigt perspektiv på offentlig upphandling

2019-01-30

Professor Hans Lind skriver i Dagens Samhälle om offentlig upphandling och vad som vore önskvärt för att åstadkomma långsiktigt gynnsamma effekter. Eftersom offentliga upphandlingar är en bra grogrund för korruption så är ofta svaret att minimera kontakten med branschaktörer. Detta sker dock till priset av andra nackdelar. Bland annat kan ett ensidigt fokus på upphandlingsdokumentaiton, snarare än kvalitativa utvärderingar av leverantörerna, leda till att mindre seriösa aktörer gynnas.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kunskap-och-transparens-ger-battre-upphandlingar-25845Bild: 2019-01/ska-rmavbild-2019-01-24-kl.-11.30.36.png

Korruptionsenkät bekräftar fördomar

2019-01-24

Konkurrensverket har genomfört en korruptionsenkät. Bygg/anläggning och offentliga upphandlingar sticker föga förvånande ut som speciellt besvärliga.

Pikant i sammanhanget är att Konkurrensverket i september uppmärksammades i Dagens Industri angående sin egen upphandling av visselblåsarsystem, som inte skedde enligt de egna rekommendationerna.

https://inkopsradet.se/bransch/samhallsbyggnad/dags-att-bygga-bort-osunt-beteende/

https://www.di.se/nyheter/kkv-kopte-visselblasarsystem-utan-offentlig-upphandling/