• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-30-kl.-10.00.09.png

Fotbollen och dess skandaler

2018-11-30

Fotbollsvärlden fortsätter att drabbas av skandaler och sorgligt nog är det rättsvårdande myndigheter som tycks hålla i taktpinnen.

Uppenbarligen är idrottsvärlden en arena där lockelsen och förutsättningarna för korruption är stora. Efter de uppmärksammade skandaler vi sett inom de stora internationella förbunden borde det finnas en drivkraft från nationella verksamheter att stävja motsvarande tendenser. Ändå är det åklagare och polisväsende som upptäcker och beivrar problemen.

Riskerna för idrotten är förstås att publiken får en känsla av att matchresultat inte speglar förmåga utan lika gärna kan bero på ett cyniskt utnyttjande av systemet. Om problemen åtminstone upptäcks och hanteras inom ramen för själva verksamheten lär möjligheterna att skydda idrottens anseende också vara mångfalt bättre.

https://www.eurosport.se/fotboll/skandalen-som-skakar-belgisk-fotboll-har-ar-bakgrunden_sto7029491/story.shtml


Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-26-kl.-15.17.49.png

Visselblåsarsystem hos Sigtuna kommun

2018-11-26

Lantero välkomnar Sigtuna kommun som ny kund. Sigtuna kommun lanserar sin visselblåsarkanal för kommunanställda under december månad.


Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-15-kl.-16.36.06.png

Centrum för rättvisa tar sig an KS visselblåsare

2018-11-15

Centrum för rättvisa engagerar sig i de visselblåsare som avslöjade Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet. Forskarna fälldes själva för bland annat "oredlighet i forskning", kopplat till arbete de i ett tidigare skede gjort tillsammans med Macchiarini.

Flera aspekter gör ärendet angeläget att titta närmare på. Bland annat i vilken mån visselblåsarna fått komma till tals i processen och om konsekvenserna står i proportion till de bakomliggande omständigheterna.

Sverige har en lång tradition av meddelarfrihet och meddelarskydd som gör det särskilt angeläget att noggrant följa upp detta ärende. I värsta fall skulle det här ärendet kunna svärta ner Sveriges anseende vad gäller korruption, om hanteringen av visselblåsare framstår som alltför hård eller rättsosäker.

Ett tidigare blogginlägg pekade på de stora skadestånd som amerikanska myndigheters delat ut, bland annat som en signal om visselblåsares stora värde och betydlese. Så här långt tycks det som att svenska myndigheter inte är främmande för att skicka motsatta signaler.

Stort tack till Centrum för rättvisa, som väljer att driva denna typ av principiellt viktiga frågor.

http://www.barometern.se/article/till-forsvar-for-visselblasarna/


Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-08-kl.-18.12.28.png

Stora visselblåsarbonusar från amerikanska myndigheter

2018-11-08

Amerikanska SEC har sedan en tid arbetat med väl tilltagna ersättningar till visselblåsare.

Erfarenheterna har uppenbart varit positiva och man har nyligen givit visselblåsare ersättningar på 39 respektive 15 miljoner dollar.

Riktmärket är att man som visselblåsare kan få mellan 10 och 30 procent av det myndigheterna kan utkräva från den berörda verksamheten. De stora summorna är uttalat ett sätt att fästa uppmärksamhet på det väldiga värde dessa frivilliga visselblåsare med insyn har för att kunna fälla företag för brottslig verksamhet.

https://kyc360.com/news/us-regulator-awards-54-million-to-two-whistleblowers/