• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2016-02/rs-webb.jpg

Skadestånd till visselblåsare i Skåne

2016-02-23

Överläkaren Lisbeth Sjöström påtalade missförhållanden på sin arbetsplats, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon stängdes omedelbart av från sin tjänst och omplacerades senare.

Sjöström drev ändå frågan vidare och har nu tilldömts ett skadestånd från Region Skåne.

Ovanligt att någon vågar stå upp och berätta om missförhållanden. Ännu ovanligare att man orkar dra det ända till rättegång.

Sjöström pekar på den "tystnadskultur" som sprider sig i vården. Bilden återspeglar återkommande kommentarer från sjuksjöterskor som upplever att man betraktas som illojal om man gör Lex Maria-anmälningar.

Det känns som att anonyma rapporteringssystem vore på sin plats.

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2016/02/10/visselblasare-fick-skadestand/

Lisbeth Sjöström har nu valt att sluta sin tjänst på grund av hur hon har behandlats.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/02/Lisbeth-Sjostrom-slutar-i-protest/Bild: 2016-02/ska-rmavbild-2016-02-11-kl.-09.04.41.png

Årets visselpipa

2016-02-22

Transparency International Sverige återupplivar priset Årets Visselpipa, att delas ut till en person som visat på stort civilkurage genom att uppmärksamma missförhållanden eller korruption i Sverige. Nomineringar tas emot fram till den 15 mars. https://lnkd.in/e6JmxWF