• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2016-03/ska-rmavbild-2016-03-10-kl.-09.22.36.png

Bedrägerihärva på SBAB

2016-03-10

Ett stort antal personer har varit inblandade i ett bedrägeri mot statliga bolåneföretaget SBAB.

Speciella regler för banker och finansbolag, med krav på rapporteringsfunktion, finns genom kapitaltäckningsreglerna. Detta kan motiveras med att angrepp på kreditsystem betraktas som extra samhällsfarliga. Det går dock att ifrågasätta om kraven tillräckligt väl definierar hur en rapporteringsfunktion eller ett visselblåsarsystem ska vara utformat.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6377144


Bild: 2016-03/ska-rmavbild-2016-03-06-kl.-16.46.13.png

24 000 låtsasanställda sparkas

2016-03-06

Den omfattande korruptionen var ett centralt tema i senaste presidentvalet i Nigeria. Muhammedu Buhari genomför nu reformer för att stävja korruptionen och bland annat sparkas 24 000 statsanställda som visar sig inte existera.

Som kontinentens i särklass största ekonomi är utvecklingen försiktigt uppmuntrande. Det är bara att hoppas att Buhari lever upp till sina löften och att fler länder följer efter.

http://www.va.se/nyheter/2016/02/29/nigeria-sparkar-24000-latsasanstallda/


Bild: 2016-02/ska-rmavbild-2016-02-24-kl.-08.58.31.png

Förhör om SCA före sommaren

2016-02-24

Riksenheten mot korruption kommer att kalla till förhör i SCA-härvan under våren.

Åklagare Thomas Forsberg kommenterar dröjsmålet med att trycket på enheten är hårt just nu, med många pågående ärenden och en något nyvaknad insikt om omfattningen av korruptionen i Sverige. Han menar att SCA-ärendet inte är nedprioriterat, men att grov organiserad brottslighet måste gå före.

http://www.svd.se/aklagare-ska-forhora-misstankta-i-sca-harvan-fore-sommaren


Bild: 2016-02/rs-webb.jpg

Skadestånd till visselblåsare i Skåne

2016-02-23

Överläkaren Lisbeth Sjöström påtalade missförhållanden på sin arbetsplats, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon stängdes omedelbart av från sin tjänst och omplacerades senare.

Sjöström drev ändå frågan vidare och har nu tilldömts ett skadestånd från Region Skåne.

Ovanligt att någon vågar stå upp och berätta om missförhållanden. Ännu ovanligare att man orkar dra det ända till rättegång.

Sjöström pekar på den "tystnadskultur" som sprider sig i vården. Bilden återspeglar återkommande kommentarer från sjuksjöterskor som upplever att man betraktas som illojal om man gör Lex Maria-anmälningar.

Det känns som att anonyma rapporteringssystem vore på sin plats.

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2016/02/10/visselblasare-fick-skadestand/

Lisbeth Sjöström har nu valt att sluta sin tjänst på grund av hur hon har behandlats.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/02/Lisbeth-Sjostrom-slutar-i-protest/