• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2016-07/ska-rmavbild-2016-07-15-kl.-14.27.55.png

Granskningen av Riksrevisionen

2016-07-15

DN har under några veckor granskat Riksrevisionen. En besvärande känsla börjar framträda att det inte rör sig om enskildheter utan en utbredd kultur där personliga relationer på olika sätt tillåtits påverka arbetssätt och beslut.

En riksrevisor som gått in och påverkat beslutet i ett ärende där han själv varit inblandad, chefer som har underhandskontakt med granskade parter över huvudet på ansvarig revisor, utnämnanden i strid med anställningsregler, oförklarade lönediskrepenser vid anställning av riksrevisorers personliga bekanta, med mera.

Att man utöver detta inte inser riksrevisionens speciella status och känslighet när det gäller korruptionsfrågor gör det än mer beklämmande. Det kan vara riktigt att hänvisa till kommande process i KU, men en riksrevisor borde hålla sig för god för att ändra sig i fråga om sakförhållanden.

Sammanfattning av hittillsvarande turer på:

http://www.dn.se/om/dn-granskar-riksrevisionen/


Bild: 2016-07/ska-rmavbild-2016-07-15-kl.-10.50.02.png

Debatt i Europaparlamentet

2016-07-15

Förra onsdagen debatterades visselblåsarskydd i Europaparlamentet, aktualiserat av bland anant panamadokumenten och Luxleaks.

En aktuell fråga är det nya Privacy shield-avtalet, efter att Safe harbour dito ogiltigförklarats i efterdyningarna av Edward Snowdens avslöjanden.

Domen mot Antoine Deltour engagerar också många parlamentsledamöter och från många håll reses det krav på ny visselblåsarlagstiftning på EU-nivå, då nuvarande skyddsklausuler anses otillräckliga.

Se debatten på:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/debate-details.html?date=20160706&detailBy=date

(20.54-21.45)Bild: 2016-07/ska-rmavbild-2016-07-12-kl.-09.25.30.png

Andra året med lag om redovisning av partibidrag

2016-07-12

Partier i riksdagen och Europaparlamentet måste för andra året redovisa var de får sina pengar ifrån. Ett bra steg mot ökad öppenhet och ett naturligt sätt att begränsa korruptionsriskerna.

Lagen kom efter kritik från EU och innebär att det parti som tar emot anonyma bidrag riskerar att förlora sina statliga stöd. En uppenbar lucka i lagstiftningen är dock att det fortfarande är möjligt att utan sanktioner ta in bidrag via lokalorganisationer.

Ska bli spännande att följa utvecklingen och se om lagen så småningom kan behöva skärpas.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/s-och-sd-f%C3%A5r-mest-pengar-utifr%C3%A5n-1.3448467