Skillnader i nationell implementering

14 april, 2021

Implementeringen av EU:s visselblåsardirektiv skiljer sig åt en del mellan länderna. Ett exempel är vilka ärenden som kan rapporteras med skydd av lagen. Som direktivet ser ut är det upp till länderna att besluta om överträdelser av nationell lagstiftning också ska omfattas av skyddet i visselblåsarlagen.

Tjeckien, Danmark och Sverige sticker ut i sammanhanget med relativt breda definitioner, som även inkluderar brott mot nationell lagstiftning. Sverige har dessutom gått ännu längre och inkluderar ärenden där det är av allmänintresse att informationen kommer ut.   

Estland och Lettland väljer en annan väg och definierar exempel i en förteckning. I andra länder, exempelvis Tyskland och Finland, debatteras fortfarande frågan om hur avgränsningarna ska se ut.

Hur reglerna ska tillämpas för organisationer verksamma på flera nationella marknader är inte helt klart och något som vi får anledning att återkomma till på Lantero-bloggen.

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.