Regeringens plan mot korruption saknar handling

11 februari, 2021

Regeringens handlingsplan mot korruption räcker inte enligt Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet. I en debattartikel på DN Debatt kritiserar han planen för att sakna substans i det att den varken är en egentlig plan eller innehåller någon handling.

Sandgren menar vidare att "handlingsplanens" fokus på den statliga förvaltningen skjuter bredvid målet, då kommunerna exempelvis står för 80 procent av den offentliga upphandlingen i Sverige, som på årsbasis uppgår till hela 700 miljarder kronor. 

Trots att Sverige i internationell jämförelse brukar betraktas som ett land med låg korruption (se tidigare blogginlägg), så visar exempelvis EU-Barometern 2019 att tre av tio företag tror att de under de tre senaste åren förlorat en offentlig upphandling på grund av korruption.

– Den kommunala upphandlingen genomförs i betydande omfattning av de kommunala bolagen, som styrs av politiker och tjänstemän som har uppdrag även i organ som granskar upphandlingen, säger Sandgren.

Offentliga Affärer rapporterar också om kritik från Transparency International, som uppmanar regeringen att komplettera sin plan med handling. 

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.