De flesta kommuner har visselblåsarsystem på plats

23 september, 2022

Efter att de nya reglerna om visselblåsning och visselblåsarkanaler började gälla i somras har de flesta svenska kommuner etablerat system för rapportering av missförhållanden.

I de flesta kommuner har man valt lösningar som möjliggör anonym rapportering och ger stöd för handläggningsprocessen, även om lagstiftningen endast kräver att man garanterar sekretess kopplat till visselblåsarärenden. 

– Det handlar mycket om att skapa ett förtroende för upplägget hos alla som ska kunna rapportera, säger Andreas Wahlström, som har hjälpt femtiotalet kommuner att etablera visselblåsarlösningar. En anonym kanal är en signal att man som organisation är mer intresserad av att lösa missförhållandet än av vem som har rapporterat. 

Vad gäller bemanningen av visselblåsarlösningarna är det för kommuner vanligt att man arbetar med interna resurser för handläggningen. Extern utredningshjälp engageras vanligtvis endast när det finns någon konkret risk för intressekonflikter. 

För många kommuner (exempelvis Borgholm) börjar nu arbetat med att få ut informationen till berörda parter, för att påbörja arbetet med att hantera de missförhållanden som upptäcks och förhoppningsvis bygga långsiktigt bättre organisationskulturer. 

Se alla blogginlägg

Genom att fortsätta att surfa eller genom att klicka på ok, samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra din webbplatsupplevelse och för analytiska ändamål. för att lära dig mer om hur vi använder cookies, Vänligen se vår cookie policy.