• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Att välja system

Det är viktigt att gå igenom de egna förutsättningarna, prioriteringarna och eventuella befintliga rutiner man kan bygga vidare på.

När man väljer visselblåsarsystem måste varje diskussion starta i den egna verksamheten. Olika branscher och företag har olika behov och krav.
√ Vad måste vi göra?
√ Vad vill vi uppnå?
√ Hur ska vi koppla vårt visselblåsarsystem till det övriga antikorruptionsarbetet?
√ Är arbetet mot korruption och dylikt en del av vår externa profilering?
√ Vilka rutiner och arbetsformer finns idag som det är möjligt att bygga vidare på?
√ Kommer morgondagens behov att vara desamma som dagens?

Lantero kan hjälpa er att moderera den interna diskussionen om dessa frågor.

Vad ska ett visselblåsarsystem åstadkomma?

Motverka korruption – Stärk etik och regelefterlevnad (compliance)
Förtroendeskapande – Ett visselblåsarsystem signalerar att riktlinjer gäller
Kvalitetsarbete – Att hitta och åtgärda problem tidigt stärker organisationen och sparar pengar
Anonymt och säkert – Ett visselblåsarsystem måste både vara och upplevas anonymt
Gör det enkelt för anställda att göra det rätta – Att påtala problem är ett tecken på engagemang och lojalitet. Det måste vara enkelt.

Kontakta oss