Användarvillkor

Lanteros webbplats, inklusive innehåll och relaterade tjänster, tillgänglig på https://lantero.com (”Webbplatsen”) som tillhandahålls av Lantero AB, Reg. Nr 556985-0166, ett aktiebolag registrerat enligt Sveriges lagar (“Lantero”, “vi”, “oss” och “vår”), omfattas av följande användarvillkor (“webbplatsens användarvillkor”) .

Dessa användarvillkor gäller för den svenska versionen av webbplatsen. Det finns även en engelsk version. Användarvillkoren kan uppdateras då och då. Skillnader i de olika språkversionerna av webbplatsen kan förekomma.

Om du inte godkänner alla villkoren i dessa webbplatsers användarvillkor ska du inte gå till eller använda webbplatsen.

1. Webbplatsen och dess tjänster På denna webbplats ger vi dig tillgång till en mängd informationsmaterial, baserat på kunskap kring visselblåsning (”informationsmaterial”). Dessa användarvillkor för webbplatsen gäller inte för användning av Lanteros visselblåsartjänst, som t.ex. rapporteringskanalen, ärendehanteringsverktyget och implementeringsstöd, vilket beskrivs på hemsidan. Dessa regleras av det avtal som du ingår när du beställer vår visselblåsartjänst.

2. Personlig information Personlig information som lämnas av dig, genom eller i samband med användning av webbplatsen, regleras av integritetspolicyn, som kan komma att uppdateras löpande.

3. Informationsmaterial Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent och varumärken på webbplatsen och dess innehåll, ägs av Lantero eller Lanteros leverantörer. Din användning av webbplatsen ger inte dig eller någon tredje part några rättigheter, äganderätt eller intressen i eller till sådana immateriella rättigheter Du får inte:

(a) licensiera, sälja, hyra, leasa, överföra, tilldela, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja innehåll som visas på webbplatsen;

(b) kopiera, ändra, göra härledda verk av, demontera eller reverse engineering av någon del av webbplatsen;

(c) använda webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats;

(d) skada, störa eller skapa onödig belastning på servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen; eller

(e) försöka få obehörig åtkomst till Webbplatsen (eller till andra datorsystem eller nätverk som är anslutna till eller används tillsammans med Webbplatsen).

4. Ändring och avbrott Vi förbehåller oss rätten att när som helst helt eller delvis ändra i eller helt stänga ner webbplatsen eller informationsmaterialet som finns på webbplatsen. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för sådan ändring eller avbrott.

5. Ersättning Du samtycker till att ersätta Lantero, dess anställda och ombud från alla krav eller krav från en tredje part, inklusive rimliga kostnader och advokatkostnader,  på grund av, eller som härrör från, (a) din kränkning av dessa användarvillkor eller (b) ditt brott mot tillämpliga lagar eller förordningar. Du samtycker till att samarbeta med oss ​​i sådana situationer och att alltid informera oss om hur situationen utvecklas och att ta hänsyn till våra krav i samband medl en uppgörelse mellan dig och tredje part.

6. Ansvarsfriskrivning Webbplatsen och informationsmaterialet tillhandahålls i ”befintligt skick" och "när det är tillgängligt", i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Lantero och våra leverantörer frånsäger oss alla garantier och villkor av något slag, vare sig de är uttryckligen, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Lantero och våra leverantörer kan inte garantera att webbplatsen och informationsmaterialet uppfyller dina krav, kommer att vara tillgängligt oavbrutet, i rätt tid eller utan fel, fullständig eller laglig eller att de är fria från virus eller annan skadlig kod. Lantero ger inte juridisk rådgivning. Information från oss, såsom rekommendationer, ska inte betraktas som juridisk rådgivning.

7. Ansvar I största möjliga utsträckning enligt gällande lag, och med förbehåll för sista stycket i detta avsnitt, ska Lantero under inga omständigheter vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för förlorade vinster, förlorade data, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller alla indirekta, följd-, eller straffskador som uppstår från eller relaterar till din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen. Tillgång till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande.

Med begränsning till vad som är tillåtet enligt lag, och med förbehåll för den sista frasen i detta avsnitt, ansvarar vi gentemot dig för eventuella skador som uppstår från eller relaterade till denna webbplats Användarvillkor (oavsett orsak eller åtgärd), till ett värde begränsat till maximalt EUR 1000. Förekomsten av mer än ett krav kommer inte att utöka denna övre gräns.

Lantero utesluter inte något ansvar som inte får uteslutas enligt lag.

8. Länkar från tredje part Webbplatsen eller informationsmaterial kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och externa tjänster. Dessa webbplatser är inte under vår kontroll. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Lantero representerar inte, ger inte support, garanti eller försäkran avseende någon tredje parts webbplats, tjänst eller produkt.

9. Kontaktinformation Du når oss på:

Lantero AB
Norrsken House, fack 50
Birger Jarlsgatan 57c113 56 Stockholm
+46 (0) 8 124 480 50

Genom att fortsätta att surfa eller genom att klicka på ok, samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra din webbplatsupplevelse och för analytiska ändamål. för att lära dig mer om hur vi använder cookies, Vänligen se vår cookie policy.