• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Utreda missförhållanden

Oavsett hur utredningar av missförhållanden görs inom en organisation, av vem och enligt vilka rutiner, är det viktigt att ha tydliga principer och identifiera risker.

Lantero hjälper kunderna att bedöma i vilken mån extern hjälp behövs, för hela hanteringen eller som stöd vid förhöjd jävsrisk.

Att låta utomstående utredare bedöma ärenden är ett bra sätt att undvika intressekonflikter. Lantero kan erbjuda hög servicenivå genom ett nätverk av utredare. Mestadels jobbar Lantero med advokater för att få utredare med specialistkompetens som arbetar i enlighet med Advokatsamfundets riktlinjer. Men beroende på organisationen kan ibland andra utredare vara lämpligare.

Lanteros upplägg innebär att kunden inte behöver ta kostnaden för att hålla kvalificerad utredningskompetens tillgänglig, då de externa utredarna inte kostar något förrän de sätts i arbete.

Oavsett om utredningarna sker internt eller externt så ger Lanteros system en struktur för arbetet. Uppgiftslämnaren lämnar informationen i ett formulär som gör underlaget tydligt och utredningsbart. Handläggningsverktyget driver processen framåt, definierar vilka frågor som ska besvaras, bygger in peer review i processen, mm.

Exempel på utredare i Lanteros nätverk:

. . ​

.

Kontakta oss