• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Om Lantero

Lantero har sedan 2014 tillhandahållit visselblåsarsystem som kombinerar enkelhet i hanteringen med sofistikerade lösningar för ärendehandläggning.

Den övergripande idén bakom Lantero är att knyta samman kompetenser och tillgänglighet för att samtidigt uppnå flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Genom IT-lösningar knyts behov till tillgängliga experter med fokus på användarvänlighet.

Genom att vara spindeln i nätet kan Lantero alltid erbjuda oberoende utredare, välja de bästa och mest ändamålsenliga IT-lösningarna och arbeta med lagrings- och säkerhetsrutiner som tar hänsyn till GDPR, ISO27000, Cloud Act och andra frivilliga eller regulatoriska omständigheter.

Lantero arbetar med Norden som bas, men har också närvaro i andra delar av världen genom kunder och partnersamarbeten.

För maximal säkerhet och användarvänlighet bygger Lanteros lösning på FlexiteBPMS, en lösning med över 400 000 licensierade användare i Sverige.

Lantero arbetar med dedikerade servrar hos driftpartnern GleSYS, som arbetar med ett högt säkerhetsmedvetande, svenska datacenter och en tydlig miljöprofil.

.

Engagemang mot korruption

Lantero tar ställning mot korruption som stödjande medlem till Institutet mot mutor (IMM). Lantero är också en aktiv medlem i SIS kommitté som arbetar med en standard för visselblåsarsystem.

Grundare

Petter Tiger, Civ. ek. och vd Lantero

Petter är entreprenör och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, examensår 2002. Han har jobbat med strategiskt kommunikations- och organisationskulturarbete inom många olika typer av bolag.

Karl-Oskar Brännström, Jur. Kand. och verksamhetsutvecklare

Karl-Oskar är IT-entreprenör och utbildad jurist från Handelshögskolan i Göteborg med examensår 2003. Han har en lång erfarenhet av digitalisering av affärsprocesser med följsamhet mot lagstiftning, standarder och interna policies.

Kontakta oss