• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Hantera missförhållanden – stärk organisationskulturen

Ett visselblåsarsystem med ett seriöst upplägg signalerar en vilja att ta tag i problem och kan långsiktigt bidra till tillit och högt i tak inom organisationen.

Lantero erbjuder ett unikt upplägg där enkelhet kombineras med tillgång till utredningshjälp av oberoende advokater. På så sätt skapas förutsättningar för en organisation där man lever som man lär. Där alla anställda känner ansvar för att uppmärksamma problem och åtgärda missförhållanden.