• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Funktion

Rekommenderat e-brev gör det möjligt att skicka information säkert, även utanför processerna i Lanteros visselblåsarsystem.
Så fungerar det:

Säkerhet

Rekommenderat e-brev skickas med mjukvaran flexiteBPMS, som bland annat hanterar informationsdistribution inom många kommuner och landsting, där säkerhetskraven är mycket höga.
E-legitimering sker med Svensk E-identitet, den ledande leverantören av autentiseringstjänster i Sverige. Den information som laddas upp tas bort efter sju dagar och efter ytterligare 30 dagar raderar vi alla personuppgifter. Informationen raderas också omgående på mottagarens begäran.
Tjänsten uppfyller alla krav i GDPR och följer gällande riktlinjer från Datainspektionen gällande molntjänster.
Säkerheten i tjänsten garanteras i följande delar:

Villkor och priser

Kostnaden för ett rekommenderat e-brev är 50 kronor, men de tre första försändelserna från en organisation betraktas som tester och kommer inte att faktureras.
Om ni redan är kunder hos Lantero kommer användningen faktureras tillsammans med övriga tjänster. Saknar ni avtal med Lantero är ni ändå välkomna att använda tjänsten och vi fakturerar då när volymerna motiverar det.
Vi kan också lägga upp tjänsten speciellt för er organisation, så den kan integreras på ert intranät. Hör av er för mer information.

Skicka rekommenderat e-brev