• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Anonymitet

Det är oftast önskvärt att kunna ha en öppen dialog om problem i organisationer, men i realiteten vill anställda i många fall vara anonyma när de påtalar problem.

Med en kanal som ligger utanför organisationens egna system, med möjligheten att korrespondera anonymt med utredaren, ökar ofta benägenheten att använda kanalen. Det möjliggör för organisationer att ta tag i problem så tidigt som möjligt.

Lanteros system ger ett starkt skydd för visselblåsaren, men betonar även skyddet för den som pekas ut kopplat till missförhållanden. Genom kryptering, lagring på svenska servrar, informationsdelning utanför mejlsystem, inloggning med BankID-autentisering, etc. skyddas informationen så att känsliga uppgifter inte hamnar i fel händer.

” Hans spelberoende utgjorde en säkerhetsrisk, eftersom han ansvarade för känsliga beslut. ”

Personaldirektör på svensk kommun