Rapporteringstjänst för Transportarbetareförbundet

Lanteros visselblåsartjänst är en kanal för Transports anställda, förtroendevalda och medlemmar att anonymt kunna rapportera om missförhållanden i verksamheten. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt. (demo2)

OBS. FÖR FACKLIGA FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT MED TRANSPORTS MEDLEMSSERVICE, 0770-457 900 ELLER VIA LÄNKEN NEDAN.

Skapa ny rapport

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapportformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Uppföljning av ärendet till dig som anmälare sker via mejl. Mejladressen är dock aldrig synlig för organisationen och korrespondens sker via webbformulär.

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp hos Seko, alternativt av extern och oberoende juridisk kompetens om det finns förhöjd risk för jäv.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från organisationen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för organisationen.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är till för anställda, förtroendevalda och medlemmar, men det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är, så alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att Seko ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller fackrepresentant.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in.

Hur hanteras handläggningen?

Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

En första bedömning ska göras inom ett par veckor. Sedan kan det variera stort beroende på ärendet.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.