Rapporteringstjänst för Postkodlotteriet

Lanteros visselblåsartjänst är en kanal för anställda att anonymt kunna rapportera om missförhållanden i verksamheten. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt.

Skapa ny rapport

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapportformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Uppföljning av ärendet till dig som anmälare sker via mejl. Mejladressen är dock aldrig synlig för organisationen.

Handläggningen av rapporterade ärenden beskrivs i organisationens visselblåsarpolicy. Normalt sett antingen av en speciellt utsedd förtroendegrupp hos arbetsgivaren eller av extern och oberoende juridisk kompetens.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från organisationen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för organisationen.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Vem kan rapportera?

Vem kanalen är till för beskrivs i organisationens visselblåsarpolicy. Normalt sett anställda, men ibland även kunder, leverantörer, invånare eller medlemmar. Det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är, så alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Rapporteringskanalen syfte beskrivs i organisationens visselblåsarpolicy. Normalt sett är ett viktigt syfte att arbetsgivaren ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som anställd, invånare eller motsvarande inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller naturliga motpart.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in. Vilka dessa är klargörs normalt sett i organisationens visselblåsarpolicy.

Hur hanteras handläggningen?

Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Lantero rekommenderar att den initiala utredningen inte tar mer än två veckor, men det kan variera något.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts. Detta förutsätter dock att uppgiftslämnaren har angivet en mejladress vid rapporteringen.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.