Rapporteringstjänst för Newsec Advisory Sverige

Lanteros visselblåsartjänst är en kanal för anställda att anonymt kunna rapportera om missförhållanden inom Newsec Advisory. Etablerade rutiner ser till att inkomna ärenden blir professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt.

Skapa ny rapport

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapportformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Uppföljning av ärendet till dig som anmälare sker via e-post. E-postadressen är dock aldrig synlig för Newsec Advisory och korrespondens sker via webbformulär.

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp inom Newsec Advisory, eller av externa oberoende experter vid risk för jäv.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller e-postadress.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Newsec Advisory för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger e-postadress kommer denna inte att vara synlig för din arbetsgivare.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är till för anställda, men det finns ingen möjlighet att verifiera att en uppgiftslämnare är anställd, så alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att arbetsgivaren ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som anställd inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller motsvarande.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in.

Hur hanteras handläggningen?

Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende. Ingen ärendeinformation skickas via e-post.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren kortfattad information via e-post om hur ärendet bedömts, eller varför det avskrivits.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.