Rapporteringstjeneste for Newsec Advisory Norge

Lanteros varslingstjeneste er en kanal der ansatte kan rapportere om kritikkverdige forhold i Newsec Advisory. Systemet sikrer at rapportene behandles profesjonelt, konsekvent og i rett tid.

Klikk på knappen for å opprette en rapport. Opplysningene bør være så detaljerte som mulig.

Opprett rapport nå

Når du oppretter en rapport, er det viktig å gi så detaljerte opplysninger som mulig slik at forholdet kan undersøkes ordentlig. Varslere får tilbakemelding i form av en konfidensiell e-post med anonymiserte adresser.

Rapporterte forhold undersøkes enten av spesialutnevnt, bedriftsintern gruppe eller av uavhengige eksterne eksperter ved fare for interne interessekonflikter.

Hvis opplysningene i rapporten er utilstrekkelige, kan saksbehandlerne be om utfyllende informasjon. Det er viktig at denne informasjonen gis så raskt som mulig slik at behandlingen ikke blir forsinket.

Forespørsler om utfyllende informasjon eller tilbakemeldinger på behandlede rapporter anonymiseres alltid. Saksbehandlerne kan ikke se navnet eller e-postadressen til varsleren.

Lanteros rapporteringstjeneste er helt atskilt fra Newsec Advisory, og Newsec Advisory kan ikke se varslernes personopplysninger, IP-adresser eller e-postadresser.

Pass på at du uttrykker deg slik at du ikke avslører identiteten din. Vær også oppmerksom på eventuelle vedlegg. Slett informasjon som kan avsløre hvem du er, før du sender inn filer.

All informasjon i forbindelse med innsendte rapporter slettes når saken er ferdig behandlet slik at det ikke blir liggende sensitive opplysninger i Lanteros system.

Hvem kan rapportere?

Tjenesten er åpen for alle ansatte. Alle rapporter behandles.

Hva er formålet med tjenesten?

Tjenesten gjør at bedriften kan håndtere problemer og kritikkverdige forhold så tidlig som mulig. Den anonyme kanalen skal fungere som et tillegg for ansatte og andre i tilfeller der de ikke opplever det som trygt å snakke med lederen eller andre kontaktpersoner.

Hvem har tilgang til rapportene?

En spesialutnevnt gruppe behandler rapportene.

Hvordan foregår saksbehandlingen?

I henhold til en fastlagt prosess. Det er bare saksbehandlerne som kan logge seg på og få tilgang til rapportene.

Hvor lang tid tar undersøkelsene?

Innledende undersøkelser tar vanligvis omkring to uker.

Hvordan kan varslere følge med på saksbehandlingen?

Etter saksbehandlingen får varslerne en kort oppdatering om hvordan saken har blitt behandlet, eller hvorfor den har blitt avvist.

Ta kontakt med info@lantero.se hvis du har spørsmål. Du får mer informasjon om tjenesten på www.lantero.se.