Raportointitoiminto Newsec Advisory Suomi

Lanteron väärinkäytösten paljastamistoiminto on työntekijöiden kanava Newsec Advisoryin sisällä tapahtuvien rikkomusten raportoinnille. Järjestelmän avulla paljastukset käsitellään ammattimaisesti ja johdonmukaisesti oikeaan aikaan.

Valitse painike paljastuksen jättämiseksi ja raportoi tapahtumasta mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Jätä raportti nyt

Paljastuksia raportoitaessa on tutkimuksen helpottamiseksi tärkeää antaa mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja. Tietojen luovuttajat saavat palautetta tietosuojatulla sähköpostilla, jossa osoitteet ovat nimettömiä.

Tutkimuksia tekee tehtävään erityisesti valittu yrityksen sisäinen tiimi. Sisäisen eturistiriidan vallitessa tutkimuksen tekevät ulkoiset asiantuntijat.

Jos paljastetut tiedot ovat riittämättömiä, tutkijat voivat pyytää lisätietoja. Käsittelyn myöhästymisen välttämiseksi lisätietojen mahdollisimman nopea jättäminen on tärkeää.

Lisätietopyynnöt tai paljastuksia koskeva palaute annetaan aina nimettömästi. Tutkijat eivät näe paljastajien nimiä tai osoitteita.

Lanteron raportointijärjestelmä on täysin erillään Newsec Advisoryin toiminnasta. Yritys ei pysty näkemään paljastajien henkilökohtaisia tietoja, IP- tai sähköpostiosoitteita.

Ilmaise itseäsi huolellisesti paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Kannattaa myös miettiä liitteisiin sisältyviä käyttäjätietoja ja hävittää jäljitettävät tiedot ennen tiedostojen liittämistä.

Kaikki paljastuksiin liittyvät tiedot hävitetään tutkimusten valmistuttua siten, ettei Lanteron järjestelmään tallennu minkäänlaisia arkaluontoisia tietoja.

Kuka voi tehdä paljastuksen?

Toiminto on avoin kaikille työntekijöille. Kaikki paljastukset arvioidaan.

Miksi toiminto on olemassa?

Toiminto mahdollistaa ongelmien ja rikkomusten käsittelyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nimettömyyttä tarjotaan täydennyksenä työntekijöille ja muille toimijoille, jotka voivat kokea keskustelun esimiehen tai tavallisen yhteyshenkilön kanssa epämukavana.

Kuka paljastuksiin saa tutustua?

Erityisesti asiaan valittu tiimi tutkii paljastukset.

Miten tutkimukset suoritetaan?

Ne suoritetaan määritellyn prosessin mukaisesti. Vain tutkijoilla on mahdollisuus kirjautua järjestelmään ja tutustua paljastuksiin.

Miten pitkän ajan tutkimukset vievät?

Alustava tutkimus vie tavallisesti noin kaksi viikkoa.

Voivatko paljastajat seurata tapauksen etenemistä?

Tutkimusten jälkeen paljastajat saavat lyhyen kuvauksen tapauksen etenemisestä tai selvityksen siitä, miksei tapausta ole käsitelty.

info@lantero.se vastaa kaikkiin toimintoa koskeviin kysymyksiin. Lisätietoja toiminnosta saa sivustolta www.lantero.se