Raportointitoiminto Attendo

Lanteron väärinkäytösten ilmoitustoiminto on työntekijöiden kanava Attendo sisällä tapahtuvien rikkomusten raportoinnille. Järjestelmän avulla ilmoitukset käsitellään ammattimaisesti ja johdonmukaisesti oikeaan aikaan.

Valitse painike ilmoituksen jättämiseksi ja raportoi tapahtumasta mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Jätä raportti nyt

Ilmoituksia raportoitaessa on tutkimuksen helpottamiseksi tärkeää antaa mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja. Tietojen luovuttajat saavat palautetta tietosuojatulla sähköpostilla, jossa osoitteet ovat nimettömiä.

Tutkimuksia tekee tehtävään erityisesti valittu yrityksen sisäinen tiimi.

Jos ilmoitetut tiedot ovat riittämättömiä, tutkijat voivat pyytää lisätietoja. Käsittelyn myöhästymisen välttämiseksi lisätietojen mahdollisimman nopea jättäminen on tärkeää.

Lisätietopyynnöt tai ilmoitusta koskeva palaute annetaan aina nimettömästi. Tutkijat eivät näe ilmoittajien nimiä tai osoitteita.

Lanteron raportointijärjestelmä on täysin erillään Attendo toiminnasta. Yritys ei pysty näkemään ilmoittajien henkilökohtaisia tietoja, IP- tai sähköpostiosoitteita.

Ilmaise itseäsi huolellisesti paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Kannattaa myös miettiä liitteisiin sisältyviä käyttäjätietoja ja hävittää jäljitettävät tiedot ennen tiedostojen liittämistä.

Kaikki ilmoituksiin liittyvät tiedot hävitetään tutkimusten valmistuttua siten, ettei Lanteron järjestelmään tallennu minkäänlaisia arkaluontoisia tietoja.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Toiminto on avoin kaikille työntekijöille. Kaikki ilmoitukset arvioidaan.

Miksi toiminto on olemassa?

Toiminto mahdollistaa ongelmien ja rikkomusten käsittelyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nimettömyyttä tarjotaan täydennyksenä työntekijöille ja muille toimijoille, jotka voivat kokea keskustelun esimiehen tai tavallisen yhteyshenkilön kanssa epämukavana.

Kuka ilmoituksiin saa tutustua?

Erityisesti asiaan valittu tiimi tutkii ilmoitukset.

Miten tutkimukset suoritetaan?

Ne suoritetaan määritellyn prosessin mukaisesti. Vain tutkijoilla on mahdollisuus kirjautua järjestelmään ja tutustua ilmoituksiin.

Miten pitkän ajan tutkimukset vievät?

Kaikki tapaukset käsitellään viipymättä.

Voivatko ilmoittajat seurata tapauksen etenemistä?

Tutkimusten jälkeen ilmoittajat saavat lyhyen kuvauksen tapauksen etenemisestä tai selvityksen siitä, miksei tapausta ole käsitelty.

info@lantero.se vastaa kaikkiin toimintoa koskeviin kysymyksiin. Lisätietoja toiminnosta saa sivustolta www.lantero.se