• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-07/sk-rmavbild-2019-07-01-kl.-04.05.46.png

Lantero i Almedalen

2019-07-01

Lantero kommer att finnas närvarande vid årets Almedalsvecka. Detta år kör vi utan egna seminarier, men kommer att finnas där korruption, aktivt arbete mot missförhållanden och vårdande av organisationskulturer diskuteras.


Bild: 2019-05/ii-rsjmh-400x400.jpg

Lantero ny stödmedlem till Institutet mot mutor

2019-05-09

Lantero blir stödjande medlem till Institutet mot mutor, IMM.

– Lantero är ett värderingsdrivet bolag som arbetar för sunda affärskulturer, säger Petter Tiger, vd Lantero. IMM bedriver ett viktigt arbete för att öka medvetenheten om korruptionsfrågor som vi gärna stöttar.

Inom ramen för samarbetet kommer det att ske ett aktivt erfarenhetsutbyte som förhoppningsvis resulterar i gemensamma aktiviteter för att lyfta aktuella frågor.


Bild: 2019-04/sk-rmavbild-2019-04-25-kl.-16.10.24.png

Lantero vinner upphandling med Region Norrbotten

2019-04-25

Lantero har vunnit upphandlingen för att få leverera en visselblåsarlösning till Region Norrbotten, som ansvarar för hälso- och sjukvården i länet.

– Det är väldigt roligt att kunna välkomna ännu en stor myndighet som kund, säger Petter Tiger, vd Lantero. Vi ser en trend mot allt tuffare krav när myndigheter upphandlar visselblåsartjänster, inte minst inom informationssäkerhet. Det passar oss utmärkt eftersom vi tar sådana frågor på stort allvar, exempelvis med all datalagring i Sverige.

Det är fortfarande inte bestämt vem som kommer att hantera utredningarna inom uppdraget. Lantero har ett nätverk av oberoende utredare och det kommer nu att inledas en diskussion med Region Norrbotten om behov och önskemål.


Bild: 2019-04/sk-rmavbild-2019-04-23-kl.-08.17.05.png

Kan visselblåsarna andas ut nu?

2019-04-23

I rapporteringen om den nya EU-lagstiftningen får man lätt intrycket att visselblåsarna nu äntligen är trygga, som i rubriken "snart kan visselblåsarna andas ut". Fokus i debatten är ofta på att man måste ge rättsligt stöd till visselblåsaren eller se till att det finns regler som straffar organisationer som hämnas på visselblåsare.

Det vore önskvärt att man mer fokuserade på hur sunda rutiner kan etableras för att åstadakomma en seriös hantering av missförhållanden. Att upplägg ska vara ändamålsenliga och utgå från de olika verksamheterna.

Frågan borde vara inriktad på kultur och att skapa förtroendefulla relationer, inklusive seriös informationshantering och rutiner för extern utredningshjälp. Att tro att visselblåsare motiveras av chansen att få upprättelse efter att ha blivit dåligt behandlad av sin arbetsgivare visar på ganska dålig förståelse av visselblåsarens drivkrafter.

https://inkopsradet.se/juridik/lagstiftning/snart-kan-visselblasarna-andas-ut/