Blog

Lantero comments on industry trends and provides advice on further reading.

Visselblåsare inom akademin (underliggande artikel på tyska)

20 februari, 2020Read more

Seminarium nytt EU-direktiv om visselblåsning

20 februari, 2020Read more

Kommentar till debattartikel i SvD

30 januari, 2020

I en debattartikel i SvD skriver utredarna och debattörerna Oscar Fredriksson, Richard Mårtensson och Cecilia Malm om faran med att sätta tilltro till anonyma uppgifter och uttrycker farhågor kring visselblåsarsystem och vad de kan få för …

Read more

Initiativ till visselblåsarfunktion i Västerbotten

27 januari, 2020Read more
By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.