• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-08/sk-rmavbild-2019-08-08-kl.-14.33.25.png

Etiska felsteg vanlig orsak när vd får sparken

2019-08-08

PwC har kartlagt vad som ligger bakom vd-byten i organisaitoner och konstaterar att etiska felsteg är det vanligaste skälet. Etiska felsteg är sedan förra året vanligare i statistiken än förklaringarna svag lönsamhet eller konflikter med styrelsen.

Bilden stämmer överens med en generellt bättre genomlysning av organisationer och en allt större uppmärksamhet kring etik- och korruptionsfrågor. De högre kraven på etiskt beteende från ägerhåll tycks alltså inte fullt ut motsvaras av högsta chefernas eget beteende eller vilja/förmåga att leda organisationerna i en sådan riktning.

https://www.realtid.se/pwc-etiska-felsteg-vanligaste-skalet-att-vdar-far-sparken


Bild: 2019-07/sk-rmavbild-2019-07-01-kl.-04.05.46.png

Lantero i Almedalen

2019-07-01

Lantero kommer att finnas närvarande vid årets Almedalsvecka. Detta år kör vi utan egna seminarier, men kommer att finnas där korruption, aktivt arbete mot missförhållanden och vårdande av organisationskulturer diskuteras.


Bild: 2019-05/ii-rsjmh-400x400.jpg

Lantero ny stödmedlem till Institutet mot mutor

2019-05-09

Lantero blir stödjande medlem till Institutet mot mutor, IMM.

– Lantero är ett värderingsdrivet bolag som arbetar för sunda affärskulturer, säger Petter Tiger, vd Lantero. IMM bedriver ett viktigt arbete för att öka medvetenheten om korruptionsfrågor som vi gärna stöttar.

Inom ramen för samarbetet kommer det att ske ett aktivt erfarenhetsutbyte som förhoppningsvis resulterar i gemensamma aktiviteter för att lyfta aktuella frågor.


Bild: 2019-04/sk-rmavbild-2019-04-25-kl.-16.10.24.png

Lantero vinner upphandling med Region Norrbotten

2019-04-25

Lantero har vunnit upphandlingen för att få leverera en visselblåsarlösning till Region Norrbotten, som ansvarar för hälso- och sjukvården i länet.

– Det är väldigt roligt att kunna välkomna ännu en stor myndighet som kund, säger Petter Tiger, vd Lantero. Vi ser en trend mot allt tuffare krav när myndigheter upphandlar visselblåsartjänster, inte minst inom informationssäkerhet. Det passar oss utmärkt eftersom vi tar sådana frågor på stort allvar, exempelvis med all datalagring i Sverige.

Det är fortfarande inte bestämt vem som kommer att hantera utredningarna inom uppdraget. Lantero har ett nätverk av oberoende utredare och det kommer nu att inledas en diskussion med Region Norrbotten om behov och önskemål.