• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Efterforskning

Uanset hvordan sagsbehandlingen udføres i en virksomhed, af hvem og efter hvilke procedurer, er det vigtigt at have klare principper for at kunne identificere risici.

Vi hjælper kunderne med at vurdere, hvorvidt ekstern rådgivning er nødvendig under hele sagsbehandlingen eller blot som støtte, såfremt der er en øget risiko for en interessekonflikt.

For at undgå interessekonflikter internt i virksomheden kan det være en god idé at få eksterne efterforskere til at vurdere sagen. I den forbindelse tilbyder Lantero specialistrådgivning via et netværk af professionelle og dygtige efterforskere. Vi arbejder for det meste med advokater for at sikre, at vores efterforsker er specialister og rådgiver i overensstemmelse med det danske advokatsamfunds retningslinjer. Afhængigt af den individuelle anmeldelse og virksomhed kan vi dog vurdere, at efterforskere med andre kompetencer er bedre egnede.

Vores løsning betyder, at du som kunde ikke bliver opkrævet for adgangen til vores netværk af kvalificerede efterforskningskompetencer, før den eksterne efterforsker begynder det egentlige arbejde med anmeldelsen.

Eksempler på vores netværk af efterforskere:

. . ​

.

Kontakt os