Vores løsninger

Anonym rapportering

Mange virksomheder tilskynder åben dialog om interne problemer. Men i virkeligheden foretrækker medarbejdere ofte at forblive anonyme, når de påtaler problemstillinger i virksomheden.

Medarbejdernes villighed til at benytte whistleblower-ordninger bliver typisk forstærket ved muligheden for at anvende en ekstern platform, som er uafhængig af virksomhedens egne systemer, og hvor medarbejderne får mulighed for at have anonyme korrespondancer med en efterforsker. Denne løsning understøtter ligeledes virksomheden i processen med at adressere problemer så tidligt som muligt.

Hos Lantero beskytter vi de oplysninger, vi bliver betroet. Derfor tager vi alle nødvendige skridt for at sikre, at samtlige oplysninger om anmelderen samt alle involverede i forseelsen er beskyttet gennem brugen af avanceret kryptering. Derudover foregår alt håndtering af data via vores egne servere og korrespondance sker udenfor e-mailsystemet. På den måde sikrer vi, at ingen oplysninger falder i de forkerte hænder.

Processtøtte

For at sager skal kunne behandles konsekvent og professionelt, styres sagsbehandlingen af et sagsstyringsværktøj.

Sagsbehandleren logger ind i systemet for at arbejde på en sag, og systemet sikrer, at de rigtige spørgsmål besvares inden for den givne tidsramme med de nødvendige administrative understøttelser, påmindelser og instruktioner.

Systemet giver sagsbehandlere mulighed for at dele informationer med hinanden uden at sende følsomme oplysninger via e-mail. Systemet muliggør desugen anonym korrespondance med anmelderen.

Uafhængig sagsbehandling

Uanset hvordan sagsbehandlingen udføres i en virksomhed, af hvem og efter hvilke procedurer, er det vigtigt at have klare principper for at kunne identificere risici.

Vi hjælper kunderne med at vurdere, hvorvidt ekstern rådgivning er nødvendig under hele sagsbehandlingen eller blot som støtte, såfremt der er en øget risiko for en interessekonflikt.

For at undgå interessekonflikter internt i virksomheden kan det være en god idé at få eksterne efterforskere til at vurdere sagen. I den forbindelse tilbyder Lantero specialistrådgivning via et netværk af professionelle og dygtige efterforskere. Vi arbejder for det meste med advokater for at sikre, at vores efterforsker er specialister og rådgiver i overensstemmelse med det danske advokatsamfunds retningslinjer. Afhængigt af den individuelle anmeldelse og virksomhed kan vi dog vurdere, at efterforskere med andre kompetencer er bedre egnede.

Vores løsning betyder, at du som kunde ikke bliver opkrævet honorar for adgangen til vores netværk af kvalificerede efterforskningskompetencer, før den eksterne efterforsker begynder det egentlige arbejde med anmeldelsen.

Uanset om undersøgelserne udføres internt eller eksternt, giver vores system en struktur for arbejdet. Anmelderen leverer oplysninger under benyttelse af en rapporteringsformular, som gør dokumentationen klar og let at undersøge. Styringsværktøjet driver processen fremad, definerer de spørgsmål, der skal besvares, inkorporerer peer review i processen osv.

Eksempler på efterforskere i vores netværk:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

E-learning og informationsmateriale

Et whistleblower-system, der er ukendt, har ingen eksistensberettigelse.

Det er vigtigt at informere om, at whistleblower-kanalen findes, og hvad dens formål er. På denne måde kan den bidrage til en sund organisationskultur.

Det er naturligt at anvende eksisterende kommunikationskanaler, og Lantero hjælper med til at fremstille relevant informationsmateriale.

Kunder, der ønsker at sikre sig, at de ansatte er blevet opmærksomme på informationen, tilbydes at benytte Lanteros standardiserede e-learningkursus. Medarbejderne gennemfører kurset på få minutter, og det er muligt at følge op på, hvor stor en del af personalet, der har fået oplysning om materialet.

Vilkår og betingelser

Medmindre andet er aftalt i individuelle kundeaftaler, anvendes Lanteros generelle vilkår og betingelser i kundeforhold.

Ved at fortsætte med at browse eller ved at klikke på OK, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre din sideoplevelse og til analytiske formål. for at lære mere om, hvordan vi bruger cookies, Se venligst vores cookiepolitik.