Anonymitet

Anonym rapportering er basis for beskyttelsen af anmelderen og er en åbenlys del af en seriøs whistleblower-ordning.

En ekstern løsning skaber troværdighed i beskyttelsen af den enkelte, både anmelderen og den person, der peges på. At anonymitet med hensyn til datalagring og håndteringsrutiner ligeledes tages alvorligt, er også et godt grundlag for, at medarbejderne kan se det meningsfulde i at anvende kanalen.

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.