• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2017-02/ska-rmavbild-2017-02-03-kl.-10.37.11.png

Visselblåsare från Macchiariniskandalen intervjuad

2017-02-03

P1 Morgon intervjuar Karl-Henrik Grinnemo, en av läkarna som avslöjade Macchiariniaffären.

Grinnemos historia bekräftar bilden av hur organisationer tenderar att reagera mot visselblåsare och hur tufft det kan vara att vara den som uppmärksammar problem. Mer eller mindre tydlig exkludering, diskriminering i det lilla, missgynnande, små signaler som indikerar att man inte är önskvärd. Även familjen blir drabbad.

Grinnemo uppvisar också en inställning som är ganska typisk för visselblåsare i det att han inte ångrar sig, trots det obehag han utsattes för. Visselblåsare drivs nästan alltid av ett starkt rättspatos och ser inga alternativ till att uppmärksamma fel som de upptäckt. Både den allmänna rättskänslan och patienternas säkerhet krävde det och därmed blir det knappt ens fråga om ett val.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6621407


Bild: 2017-01/ska-rmavbild-2017-01-18-kl.-13.56.33.png

Nytt antikorruptionsorgan i Kina

2017-01-18

Kina etablerar ett nytt organ för att bekämpa korruption. President Xi Jinping har profilerat sig genom ett intensifierat arbete mot korruption. Samtidigt har det lika mycket sett ut som ett nytt verktyg för konsolidering av makt.

Korruptionen är tydligt djupgående och även om det är välkommet att extra flagranta övertramp uppmärksammas och beivras, så är det svårt att känna någon starkare förhoppning att detta skulle innebära något tydligt skifte i Kina.

Högprofilerade fall med avsatta toppar har ofta känts som utrensningar av möjliga utmanare till Xi. Och på lokalnivå må ruttna ägg ha försvunnit, men de grundläggande problemen med strukturer som göder korruptionen, lämnas intakta.

Att börja våga ta steg mot demokrati skulle vara betydligt mer övertygande.

http://www.epochtimes.se/nytt-organ-att-bekampa-korruption-kina-rullas-ut-2018/


Bild: 2017-01/ska-rmavbild-2017-01-10-kl.-14.56.45.png

Ny bok om korruption

2017-01-10

Professor emeritus Anders Törnvall kom nyss ut med en ny bok, Korruptionens vägar. Törnvall har bland annat forskat kring korruption och ställer en rad obekväma frågor som sätter förment harmlösa företeelser i blixtbelysning.

Att ett land som Sverige återkommande ser barn till ministrar så småningom själva bli ministrar är ett illavarslande tecken. Törnvall pekar på "hjälp att få in en fot" och sociala kontakter som klara grundstenar i ett korrupt handlingsmönster, som håller sämre försänkta individer utanför. Om det så gäller politiken eller universitetsvärlden.

Ett verktyg som gör denna nepotism möjlig är en ökad användning av anställningskriterier som "social kompetens", som är vaga nog för att göra rekryteringen godtycklig.

http://www.dagensjuridik.se/2016/12/professor-om-sofistikerad-korruption-varfor-dyker-politikers-barn-upp-pa-hoga-befattningar


Bild: 2016-12/ska-rmavbild-2016-12-21-kl.-11.34.52.png

Uppförandekod för riksdagsledamöter

2016-12-21

En ny uppförandekod för riksdagsledamöter kommer att börja gälla vid årsskiftet. Koden behandlar bland annat jäv, mutor och gåvor.

Tanken är att minska risken för att riksdagsuppdraget används för personlig vinning. Exempelvis kommer man som ledamot att behöva lämna in mottagna gåvor till riksdagen och redovisa större skulder.

Initiativet kommer från Europarådets antikorruptionsorgan Greco och följer en generell trend i samhället där både myndigheter, företag och organisationer söker nya vägar att öka transparensen och komma tillrätta med korruptionen - i stort och smått.

Som medborgare är det lätt att applådera initiativet. Det är tydligt att vi i Sverige har en skev självbild när vi betraktar oss som i princip förskonade från värre korruptionsproblem. Skandalerna runt såväl större privata företag som offentligägda dito har duggat tätt de senaste åren, och turerna kring rekryteringen inom Riksrevisionen senast var en speciellt distinkt näsknäpp för den svenska självbilden.

Det är värt att konstatera att det redan sedan tidigare har funnits regler på plats, men det är uppenbart att uppdraget som riksdagsledamot bör omgärdas av särskilt långtgående regler givet de uppenbara riskerna kring utövandet av offentlig makt.

https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/dec/16/ny-uppforandekod-for-riksdagsledamoter/