• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-02/ska-rmavbild-2019-02-11-kl.-13.55.17.png

Vattenfall tystar missförhållanden

2019-02-11

DN, Der Spiegel och nederländska NRC Handelsblad har gjort en gemensam undersökning där de tagit del av stora mängder interna dokument och utsagor från visselblåsare. Undersökningen rör lagbrott i samband med upphandling av kraftverk.

Trots att visselblåsarna informerat chefer internt och att det finns gott om bevisning, väljer Vattenfall att lägga locket på och hävdar att en intern undersökning - vilken verifierats av en extern revisor - visar att inga lagbrott begåtts.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/misstankt-lagbrott-inom-vattenfall-ska-ha-tystats-ned


Bild: 2019-01/ska-rmavbild-2019-01-30-kl.-09.41.16.png

Långsiktigt perspektiv på offentlig upphandling

2019-01-30

Professor Hans Lind skriver i Dagens Samhälle om offentlig upphandling och vad som vore önskvärt för att åstadkomma långsiktigt gynnsamma effekter. Eftersom offentliga upphandlingar är en bra grogrund för korruption så är ofta svaret att minimera kontakten med branschaktörer. Detta sker dock till priset av andra nackdelar. Bland annat kan ett ensidigt fokus på upphandlingsdokumentaiton, snarare än kvalitativa utvärderingar av leverantörerna, leda till att mindre seriösa aktörer gynnas.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kunskap-och-transparens-ger-battre-upphandlingar-25845Bild: 2019-01/ska-rmavbild-2019-01-24-kl.-11.30.36.png

Korruptionsenkät bekräftar fördomar

2019-01-24

Konkurrensverket har genomfört en korruptionsenkät. Bygg/anläggning och offentliga upphandlingar sticker föga förvånande ut som speciellt besvärliga.

Pikant i sammanhanget är att Konkurrensverket i september uppmärksammades i Dagens Industri angående sin egen upphandling av visselblåsarsystem, som inte skedde enligt de egna rekommendationerna.

https://inkopsradet.se/bransch/samhallsbyggnad/dags-att-bygga-bort-osunt-beteende/

https://www.di.se/nyheter/kkv-kopte-visselblasarsystem-utan-offentlig-upphandling/