• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2017-05/ska-rmavbild-2017-05-23-kl.-13.17.53.png

Se upp med bisysslor

2017-05-23

Bisysslor är en riskfaktor och en grogrund för korruption när det gäller tjänstemän inom det offentliga. I ett uppmärksammat fall inom Lidingö stad har uppenbara överträdelser uppdagats och förvaltningen kommer framöver att vara tydligare med att bisysslor och potentiella intressekonflikter redovisas.

I detta fall var det ett anonymt tips som ledde till att ärendet uppdagades. Som vi återkommande ser är anonymitet ofta en förutsättning för att anställda ska våga peka på missförhållanden. Och i vissa fall behövs inte ens något speciellt visselblåsarsystem, utan ett vanligt brev fungerar utmärkt.

https://inkopsradet.se/juridik/korruption/bisysslor-blaser-upp-risken-for-jav/


Bild: 2017-05/ska-rmavbild-2017-05-23-kl.-10.58.20.png

Upphandlingsregler kringgicks på Karolinska institutet och Stockholms läns landsting

2017-05-23

Sorgliga exempel på hur medarbetare inom Stockholms läns landsting och Karolinska institutet lyckats kringgå regler för upphandlingar, direktupphandlingsgränser har överstigit och uppdrag har gått till verksamheter med kopplingar till upphandlande tjänstemän.

Vidare är det beklämmande att den typen av missförhållanden kan uppmärksammas och sedan ändå tillåtas fortgå under närmare ett år.

Kulturen i verksamheterna bör ses över liksom formerna för rapportering och uppföljning av missförhållanden.

https://inkopsradet.se/juridik/korruption/satte-egenintresset-i-forsta-rummet/


Bild: 2017-05/ska-rmavbild-2017-05-17-kl.-11.49.17.png

Få mutbrott klaras upp

2017-05-17

Statistiken över uppklarandeprocenten för mutbrott är nedslående. Det rör sig ofta om resurskrävande utredningar där det är svårt att få någon att samarbeta med myndigheter då både givande och tagande av muta är brottsligt. Och med den information man får in är det inte ovanligt att saknas möjligheter att bygga vidare på utredningen.

Andra ärenden tenderar vidare att upplevas som mer akuta och därför tar resurser från mututredningar.

Fällande domar är något vanligare när det gäller trolöshet mot huvudman, vilket sätter fingret på betydelsen att mobilisera organisationerna själva i arbetet mot korruption, då man har helt andra möjligheter att skapa en gynnsam kultur och samla in observationer kring dylika missförhållanden.

http://www.di.se/nyheter/fa-mutmisstankar-ger-fallande-domar/


Bild: 2017-04/ska-rmavbild-2017-04-11-kl.-16.43.34.png

Bankchef utreds för försök att exponera visselblåsare

2017-04-11

Barclays banks vd James Staley utreds av brittiska myndigheter för att ha försökt ta reda på en visselblåsares identitet.

Förutom att det är besvärande för en bank vars varumärke sedan tidigare svärtats av Libor-skandalen, är ärendet en tydlig illustration av de reflexer som slående ofta finns inom organisationer. Höga chefer tenderar gärna att vilja söka reda på källan snarare än att förutsättningslöst utvärdera obekväma uppgifter.

Oavsett om man som organisation säger sig välkomna visselblåsares engagemang, behöver denna inställning backas upp med handling. Ett ärende av den här typen kommer att spä på den generella känslan av att visselblåsning inte kan bedrivas utan stora personliga risker.

https://www.nytimes.com/2017/04/10/business/dealbook/barclays-jes-staley-whistleblower.html?_r=0