• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-11/sk-rmavbild-2019-11-05-kl.-17.28.38.png

Visselblåsarsystem obligatoriskt från 2021

2019-11-05

EU:s ministerråd har klubbat ett direktiv som kommer att göra det obligatoriskt med visselblåsarsystem för bolag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare. Vidare innebär direktivet en del utökat skydd för visselblåsare vad gäller repressalier eller negativ särbehandling.

Vad gäller det nya obligatoriet liknar direktivet det upplägg som föreslogs 2014 i den svenska visselblåsarutredningen. Den svenska lag som blev resultatet blev ganska urvattnad och tog mindre fasta på att etablera rutiner för antikorruptionsarbetet, och var mer inriktad på utökade möjligheter till skadestånd i efterhand för den som hamnat i kläm.

Eftersom den nya lagen sätter gränsen för obligatoriska visselblåsarsystem ganska lågt, så att även mindre organisationer kommer att beröras, är det troligt att vi får se en del nya former av upplägg. Lantero har försökt gå före genom samarbeten med advokatbyråer och investmentbolag, för att sänka tröskeln för mindre organisationer att arbeta med seriösa visselblåsarupplägg.

För den som vill veta mer är det bara att kontakta oss!

Direktivet i sin helhet hittar du här.

Lag & Avtal skriver om direktivet här.


Bild: 2019-11/sk-rmavbild-2019-11-05-kl.-16.54.21.png

Advokater borde ta större ansvar för att förebygga korruption

2019-11-05

Advokater har en viktig roll att spela i det förebyggande arbetet mot korruption. I en intervju i tidningen Advokaten diskuterar Natali Engstam Phalén på Institutet mot Mutor hur det förebyggande arbetet borde förstärkas och att advokater borde ta en mer aktiv roll i detta arbete. Phalén menar att kåren ofta är för passiv och bland annat revisionsbyråerna ofta visar på mera framåtanda på området.

På Lantero har vi länge talat om rollen advokater har att spela när det gäller visselblåsarsystem, då de både bidrar med oberoende, specialistkompetens och en övergripande trovärdighet i arbetet mot korruption. Vi håller också med om bilden att revisionsbyråerna ibland är mer initiativrika, vilket för Lanteros del har inneburit att vi i en del kundupplägg jobbar tillsammans med exempelvis PwC och KPMG, med deras resursstarka forencicsavdelningar.


Bild: 2019-10/sk-rmavbild-2019-10-11-kl.-09.56.45.png

Vägledning för samhällsbyggnadssektorn mot korruption

2019-10-11

Intervju i Di TV med Natali Phalén om mutproblematik i samhällsbyggnadssektorn.

Att byggsektorn och närliggande sektorer är korruptionsdrabbade är välkänt. Phalén konkretiserar hur problematiken ser ut rent praktiskt.

Kunskap kring problematiken är grunden och organisationerna måste sedan låta sitt ledarskap präglas av dessa insikter. Hon nämner bland annat den konkreta vägledning som SKL, byggherrar och byggbolag tagit fram under IMM:s ledning.


Bild: 2019-10/sk-rmavbild-2019-10-11-kl.-09.00.15.png

Rapport om tystnadskultur

2019-10-11

Brottsförebyggande rådet har kommit med en ny rapport om tysnadskulturer. Både inom organisationer och gentemot rättsväsendet finns det i många fall en oro bland brottsutsatta personer, vittnen eller medarbetare att berätta om missförhållanden.

Mycket av rapporten handlar om rättsväsendet, bristande förtroende och strukturer i samhällets kärnfunktioner, men vad gäller företag och organisationer pekas betydelsen av chefer och tongivande individer ut som speciellt betydelsefulla. Tonen från toppen spelar stor roll.

Rapporteringskanaler för missförhållanden kan vara en viktig komponent i antikorruptionsarbetet, men kommer aldig att få någon betydelse utan ett medvetet arbete för en sund organisationskultur. Ledningen och organisationens chefer måste fullt ut anamma och leva enligt de riktlinjer som gäller, annars kommer rapporteringskanalen mest att betraktas som ett fikonlöv av medarbetarna.

Rapporten som helhet finns här.

Institutet mot Mutor kommenterar rapporten här.