• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-09/ska-rmavbild-2016-09-05-kl.-14.51.10.png

Premier till visselblåsare framkomlig väg för tillsynsmyndigheter?

Ett nytt fall av en stor belöning som betalats ut till en visselblåsare från den amerikanska finansiella tillsynsmyndigheten. För att skydda visselblåsaren är myndigheten mycket knapphändig med information, både vad gäller visselblåsaren själv och vilken organisation det uppdagade bedrägeriet härrör till.

Myndigheten konstaterar att den är beroende av information från insidan för att kunna utreda den här typen av ärenden och det är troligt att samma typ av förfarande skulle kunna vara framgångsrikt även i Sverige.

Man kan hoppas att finansbranschen generellt ska bli mer benägna att inrätta bra system för intern rapportering, vilket sällan görs då tillämpliga regler i dagsläget är mycket vagt skrivna.

http://www.di.se/artiklar/2016/8/31/visselblasare-belonas-med-188-miljoner-kronor/