• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-11/ska-rmavbild-2016-11-10-kl.-16.21.00.png

Kommunchef i Göteborg utreds av Riksenheten mot korruption

Uppdrag granskning uppmärksammade ett fall där en verksamhetschef inom socialförvaltningen i Göteborg har köpt boendeplatser av ett privat bolag, Hero, för att sedan rekryteras till posten som operativ chef i bolaget.

I en utredning av turerna som gjorts av en extern jurist beskrivs delar av avtalet som gynnande av viss leverantör.

Ärendet påminner om den speciella roll och utsatthet offentligfinansierade verksamheter har när det kommer till korruption. Vidare blir det en påminnelse om tidigare uppmärksammade turer med kommunaltjänstemän i just Göteborg.

Nu ligger ärendet hos Riksenheten mot korruption. Förhoppningsvis får ärendet stor uppmärksamhet och blir en påminnelse för anställda i riskposition och en ordentlig spark i baken på Göteborgs kommun (och andra) att ta tag i korruptionsrisker på ett mer grundligt sätt. För det har uppenbarligen inte gjorts ännu.

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kommunchef-misst%C3%A4nks-f%C3%B6r-korruption-1.3937182