• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2017-05/ska-rmavbild-2017-05-23-kl.-13.17.53.png

Se upp med bisysslor

Bisysslor är en riskfaktor och en grogrund för korruption när det gäller tjänstemän inom det offentliga. I ett uppmärksammat fall inom Lidingö stad har uppenbara överträdelser uppdagats och förvaltningen kommer framöver att vara tydligare med att bisysslor och potentiella intressekonflikter redovisas.

I detta fall var det ett anonymt tips som ledde till att ärendet uppdagades. Som vi återkommande ser är anonymitet ofta en förutsättning för att anställda ska våga peka på missförhållanden. Och i vissa fall behövs inte ens något speciellt visselblåsarsystem, utan ett vanligt brev fungerar utmärkt.

https://inkopsradet.se/juridik/korruption/bisysslor-blaser-upp-risken-for-jav/